Razvijati kulturni turizem

datum: 27.05.2015
kategorija: Sporočila za javnost

Ministrica za kulturo RS, mag. Julijana Bizjak Mlakar, je danes obiskala Ajdovščino. V občinski stavbi jo je sprejel župan Tadej Beočanin s sodelavci. Nato so si skupaj ogledali mestno jedro, grajsko obzidje s stolpom s cinami, nato pa še Pilonovo galerijo. Občina Ajdovščina ima namreč namen kandidirati na razpisih Ministrstva za kulturo z več projekti.

Obisk ministrice za kulturo, maj 2015 Župan Tadej Beočanin je ministrico na licu mesta seznanil z načrti občine o prenovi starega mestnega jedra, obnovi stolpa s cinami v razgledno točko in grajskega vrta v prireditveni prostor za kulturne prireditve. Ministrica, ki je zelo naklonjena kulturnemu turizmu, je županu pritrdila, da mora Ajdovščina svojo bogato kulturno, pa tudi tehnično dediščino primerno predstaviti in tržiti.

Dlje časa se je ministrica, ki sta jo spremljala vodja kabineta Danilo Markočič in poslanka mag. Jana Jenko, zadržala v Pilonovi galeriji, kjer jih je nova direktorica Tina Ponebšek popeljala po bogastvu zbirk in seveda tudi opozorila na prostorsko stisko za vse te zbirke, ki so se Obisk ministrice za kulturo, maj 2015skozi desetletja bogatile. Pilonova galerija je muzejsko-galerijska ustanova, ki opravlja državno javno službo na področju Goriške, Primorske, zamejstva in izseljenstva, kot izhaja iz pooblastila vlade RS iz leta 2013. Občina je že odkupila sosednjo stavbo, za njeno ureditev pa bo kandidirala na razpisih Ministrstva za kulturo. Ministrica je priporočila, naj galerija neguje čezmejno sodelovanje in ga širi ter pri tem skrbno spremlja mednarodne razpise.

Državna sekretarka za področje medgeneracijskega sodelovanja ter socialnega podjetništva Mija Pukl pa si je v tem času ogledala Center za tretje življenjsko obdobje, kjer so jo sprejeli občinski svetnik Desusa Angel Vidmar, predsednica Društva upokojencev Ajdovščina Metka Marušič in direktorica Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja.