Zlato in srebrno priznanje za turistično nalogo OŠ Col

datum: 26.03.2015
kategorija: Novice

V šolskem letu 2014/15 sta Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo razpisala 29. državni festival Turizmu pomaga lastna glava. Naslov letošnjega festivala je bil Zgodbe turizma. Ekipa OŠ Col je za svoj turistični projekt prejela srebrno priznanje, za predstavitev le-tega pa zlato.

Članice turističnega krožka Nika Ipavec, Teja Kobal, Veronika Petrovčič, Katja Podobnik, Nika Pregelj, Maruša Sajevic, Klara Stubelj in Karin Žgavec iz 9. razreda so svoje potovanje v naravo ubesedile v nalogi z naslovom Nekoč je živel Anton Smrdel Lepodišec … Mentorica je bila Jasmina Likar Štinjek. Program so predstavile na turistični tržnici v Mercator centru Koper v torek, 17. 3. 2015. Za nalogo so prejele srebrno priznanje, za predstavitev le-te pa zlato priznanje.

"V nalogi smo predstavile enodnevni izlet po treh vasicah v okolici Cola: Sanaboru, Beli in Podkraju. Med ogledom vasic spoznavamo turistične zanimivosti – naravno in kulturno dediščino, pa tudi Smrdetove zgodbe. Smrde je bil vaški posebnež, ki je v prostem času pleskal, tako da je poznal skoraj vsako hišo po vseh vasicah okoli Cola. V našem programu bomo spoznali tiste najbolj zanimive, ki so se ohranile do današnjih dni. Da bo naš program bolj zanimiv za mlajše obiskovalce, smo v program poleg Smrdetovih zgodb vključile še zgodbe o skrivnostni kači, imenovani brlišk. Da ne bi bili na poti lačni, je predviden še  postanek pri dveh kmetijah, in sicer pri Vrhovcevih v Sanaboru in pri Mik'ževih v Podkraju.
Rade bi se zahvalile vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri izdelavi te naloge in izvedbi tržnice. Zahvaliti se moramo svojim starim staršem, da so si vzeli čas in se z nami spominjali starih časov. Hvala likovni pedagoginji Silvi Karim, da nam je pomagala z nasveti in delom pri oblikovanju naše tržnice. Hvala tudi šolski knjižničarki Lejli Irgl za lektoriranje naloge. Z njeno pomočjo je naša naloga zagotovo bolje berljiva in razumljivejša. Zahvaljujemo se vsem, ki ste pokazali pripravljenost za izvedbo našega turističnega programa: gospodarju Vrhovčeve kmetije g. Francu Kobalu in gospodarju kmetije pri Mik'ževih g. Vinku Leskovicu."