Prvih dvanajst občinskih štipendij

datum: 19.03.2015
kategorija: Sporočila za javnost

Občina Ajdovščina bo letos prvič razpisala občinske štipendije. Z njimi želi mladim omogočiti takšno izobrazbo, ki jim bo omogočala lažji vstop na trg dela in jih spodbuditi k šolanju za poklice, ki jih v občini primanjkuje. Septembra bo tako razpisala najmanj 12 štipendij.

Aktivno vključevanje občine v štipendijsko politiko izhaja iz izvedbenega načrta strategije za mlade, ki ga je občinski svet sprejel februarja letos. Prvi dve štipendiji se nanašata na študij deficitarnih poklicev. Na osnovi pravilnika o štipendiranju sta Odbor za družbene zadeve in Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe kot lokalno pomembne ali deficitarne poklice določila logopeda (kliničnega logopeda, logopeda za individualno govorno terapijo), zdravnika (specialista družinske medicine) in zobozdravnika. Ena štipendija bo namenjena za poklic logopeda, druga za zdravnika ali zobozdravnika.
Poleg tega bo občina podelila še deset štipendij dijakom in študentom iz socialno in ekonomsko šibkejših družin. Z njimi želi občina vzpostaviti enake možnosti do izobraževanja za vse mlade.
Dodatno spodbudo pa želi občina dati šolajoči mladini še z nagradami za izjemne uspehe dijakov in študentov. Za prvo leto so predvidene štiri nagrade. Razpis zanje bo prav tako objavljen  septembra.