Izbran izvajalec nadaljevanja gradnje ajdovske šole

datum: 11.02.2015
kategorija: Novice

Včeraj je bila dokončno sprejeta odločitev o izboru izvajalca del za dokončanje Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Gradnjo bo nadaljevalo podjetje Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije.


Na javni razpis za izbiro izvajalca del je prispelo 6 ponudb. Po predhodno napovedanih pogajanjih je najnižjo ceno ponudilo podjetje Kolektor Koling d.o.o., vključno s popustom bodo dokončali gradnjo nove ajdovske šole za 1.113.924,81 EUR (brez DDV). Postopek še ni pravnomočen, skladno s postopki javnega naročanja je namreč potrebno počakati na morebitne zahteve po reviziji. Po najlepšem možnem scenariju se bo z deli na dokončanju izgradnje šole pričelo v začetku marca.