Prvo delovno srečanje projekta WIND RISK v Ajdovščini

datum: 23.01.2015
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je z letom 2015 pričela z izvajanjem projekta Wind Risk, za katerega je skupaj z Univerzo v Ljubljani, Tehnično Univerzo v Dortmundu in Univerzo v Splitu uspešno pridobila sredstva Finančnega instrumenta za civilno zaščito Evropske komisije. Vrednost celotnega dvoletnega projekta je 400.000,00 EUR, pri čemer Evropska komisija zagotavlja 75% sofinanciranje.

Osrednja tema projekta je preučevanje značilnosti vetra na območjih projektnih partnerjev. Občina Ajdovščina bo na podlagi izsledkov opravljenih znanstvenih raziskav pridobila strokovno osnovo, ki bo omogočila boljše razumevanje delovanja burje in služila kot osnova za pripravo smernic, priporočil in protokolov za zaščito pred burjo in odpravo njenih posledic.  

28. in 29. januarja 2015 bo v Ajdovščini potekalo prvo delovno srečanje partnerjev projekta, na katerem bodo natančneje določene delovne naloge posameznih partnerjev in način doseganja zadanih ciljev. 

Grb Občine Ajdovščina Logo civil protection wind risk echo-logo wind risk