Zaključek mednarodnega projekta Risk

datum: 15.01.2015
kategorija: Novice

Predstavitev primera Slano blato na okrogli mizi v Beneventu.

Občina Ajdovščina je konec leta 2014 uspešno zaključila mednarodni projekt RISK. Partnerji smo se še zadnjič srečali 11. decembra 2014 na delovnem sestanku v Italiji, na Univerzi v Sanniu v Beneventu.

 Prvi del sestanka je bil namenjen evalvaciji in zaključku celotnega projekta. V popoldanskih urah pa smo se aktivno udeležili delavnice o kompleksnosti geoloških pojavov. Govora je bilo tudi o posledicah naravnih nesreč in o (sprejemljivih) tveganjih, ki jih le te prinašajo. V tem okviru je bil predstavljen projekt Risk, kot primer, kako z novim znanjem posodobiti pristope ukrepanj ob naravni nesreči, načine predvidevanja in sanacije le teh. Sledila je okrogla miza s povabljenimi gosti iz javnega sektorja in univerzitetne stroke. Razvila se je vroča debata predvsem okoli različnih pogledov, mnenj in praks, glede vprašanja sanacije posledic naravnih nesreč.

Občina Ajdovščina je od projekta Risk, poleg številnih znanstvenih poročil o našem območju, pridobila za nas zelo pomembno posodobljeno oceno ogroženosti in načrte zaščite in reševanja ter strokovno poročilo o glavnih fosilnih in aktivnih plazovitih območij v okolici Ajdovščine. Izdelana je bila tudi diplomska naloga na temo ocene ranljivosti infrastrukturnih objektov na primeru vodovoda Gora v občini Ajdovščina. Poleg tega, so se tudi v teku projekta Risk, stkala poznanstva, zametki in ideje za novo pridobljen projekt Wind Risk.

PV