Svečana podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2014 potekala v Ajdovščini

datum: 08.12.2014
kategorija: Novice

V soboto, 6. 12 2014, je bila v Dvorani Prve slovenske vlade svečana podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2014. Prireditve so se udeležili predstavniki Planinske zveze Slovenije, dobitniki priznanj iz cele Slovenije, župan naše občine Tadej Beočanin ter predstavniki različnih društev in organizacij.

Podelitev priznanj PZS, Viki Grošelj, december 2014 Slavnostni govornik na prireditvi je bil Viki Grošelj, ki je namenil planincem naslednje besede: »Veliko nas je, ki smo vsak na svoj način svoja življenja posvetili goram in le te so nam našo predanost obilno poplačale. Lepo in prav pa je, da se s priznanji PZS spomnimo najbolj predanih med nami.« Predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik pa je zapisal, da je podelitev najvišjih priznanj PZS zaslužnim članom tudi trenutek za premislek o prostovoljstvu, vrednoti, ki je temelj delovanja planinskih društev in celotne planinske organizacije vse od njene ustanovitve. Župan Tadej Beočanin je v svojem pozdravnem Podelitev priznanj PZS, december 2014župan Tadej Beočaningovoru pohvalil idejo planinstva, odnos do narave in skrb zanjo, prostovoljno delo in koristno preživljanje prostega časa. Planinstvo je primerjal s taborniki, ki jim je dolgo pripadal.

V Ajdovščini so bile podeljene SVEČANE LISTINE  Planinske zveze Slovenije posameznikom, ki so s svojim delom obogatili delo planincev v posameznih društvih. SPOMINSKE PLAKETE PZS so prejeli posamezniki za pomembno delo na področju planinstva in ob življenjskih jubilejih. POSEBNA PRIZNANJA PZS so bila podeljena za velike in pomembne prispevke pri širšem planinskem delu. Svečano listino PZS je za svoje bogato delo na področju planinstva prejel tudi Vladimir Lemut, član Planinskega društva Ajdovščina. V obrazložitvi za priznanje je bilo zapisano:

Podelitev priznanj PZS, december 2014 Vladimir Lemut»Vladimir Lemut je dolgoletni aktivni član društva. Zaupane so mu bile, in so mu še vedno, pomembne funkcije. Kot predsednik društva je v delo vložil veliko energije, kar se je čutilo v kraju in v širši okolici. Organiziral in vodil je mnoge akcije. Med najpomembnejšimi je bilo praznovanje 100-letnice društva. Vedno se je zavzemal, da ob različnih obletnicah in dogodkih svoje mesto najdeta tudi besedna umetnost in glasba. Ob tem jubileju društva je izšla tudi knjiga. Posebno skrb je vedno namenjal varovanju narave in stanju koč na Čavnu in pod Golaki, ki sta, kot je rad poudarjal, domova ajdovskih planincev. Sodeloval je z vsemi društvi v občini in nikoli ni štel opravljenih prostovoljnih ur. Kot planinski vodnik je organiziral in vodil Podelitev priznanj PZS, december 2014 Vladimir Lemutštevilne pohode v domače in tuje gore. Vesel je bil vsakega pohodnika, ki se mu je pridružil. Trudil se je prenesti svojo ljubezen do gora na mlajše, ki jih je obiskoval po šolah in jih spodbujal h koristnemu preživljanju prostega časa v naravi, v planinah. Sodeloval je z vodstvi šol in pomagal pri varni izpeljavi športnih dni. V veliko veselje so mu bili poletni tabori mladih planincev. Vladimir Lemut je planinec z dušo in srcem. Ljubi naravo in gore, rad ima ljudi in to zna pokazati z besedami in dejanji.«

V imenu vseh dobitnikov se je g. Lemut zahvalil za priznanja, ki so pohvala za preteklo delo in obveza za prihodnost.

Podelitev priznanj PZS, december 2014Glasbeno so obogatili prireditev harmonikarji in kitaristi glasbene delavnice iz Ajdovščine. Oglasile so se violine dijakinj Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine. Skupna pesem različnih instrumentov je segala poslušalcem do srca. Oboa, ki jo je igrala dijakinja Srednje šole Veno Pilon, je melodijo čudovito dopolnjevala. Peli in plesali so tudi učenci OŠ Šturje. Plesalci Folklorne skupine Most so s svojimi poskočnimi koraki polepšali planinski praznik v Ajdovščini. Oblečeni v primorske narodne noše so dva spleta primorskih plesov. Uvod v praznovanje je bila planinska himna Oj, Triglav, moj dom. Zapeli so jo pevci pevske skupine Castrum. Njihovi ubrani glasovi so bogatili kulturni Podelitev priznanj PZS, december 2014program na odru in razpoloženje v avli dvorane, kjer je bila postavljena razstava o delovanju planinskih društev od Bovca do Ajdovščine. Posegla je tudi čez mejo, v Benečijo. Idejni vodja razstave je bil Gregor Rupnik, delo pa je vodil Žarko Rovšček. S svojimi prispevki so sodelovali predstavniki drugih planinskih društev. Otvoritev je bila v Planinskem muzeju v Mojstrani. Potem je potovala razstava na Cerkljansko, v Idrijo in v Novo Gorico. Zdaj je bil praznični trenutek, da je prišla v Ajdovščino. Prispevki, ki jih prinaša, poučujejo o razvoju in vlogi planinstva pri nas. Dokazujejo in bodrijo z vzgledi iz preteklosti. So spodbuda prihodnosti in zahvala preteklosti. Na prireditvi jo je predstavil in opisal avtor Žarko Rovšček. Celotno prireditev so povezovali študentje: Soraja in Nina Tratnik ter Jan Špacapan.

Prireditev je izzvenela s poskočno pesmijo, v vedrem razpoloženju in v pogovorih o lepih planinskih poteh.

Irena Šinkovec