Župan Tadej Beočanin na okrogli mizi o združevanju v turizmu

datum: 19.11.2014
kategorija: Novice

V okviru Festivala Hiše mladih je v organizaciji Mladinskega sveta Ajdovščina v torek, 18. novembra, potekala okrogla miza z naslovom »Vipavska dolina – enotna turistična destinacija«. Med sogovorniki je bil tudi župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki turizem postavlja kot eno od prioritet v gospodarskem razvoju občine v prihodnje.

Okrogla miza - turizem, 18nov014Na okrogli mizi so poleg župana Tadeja Beočanina sodelovali še predstavnica Občine Vipava Vida Babič, direktor Razvojne agencije ROD David Bratož ter predstavnici obeh zgornjevipavskih TIC-ev – Kristina Pelicon iz Ajdovščine in Urška Grmek iz Vipave. Primer dobre prakse pa je predstavila Erika Kovačič Marinič, vodja TIC-a iz Brd, ki so v zadnjem obdobju turistično prav zacvetele. Prijetno je presenetil velik obisk dogodka – razvoj turizma in združevanje v enotno destinacijo je torej več kot zanimiva tema na Vipavskem.

V preteklosti je bilo na Vipavskem oblikovanih že več turističnih blagovnih znamk – tako enotnih, za območje obeh zgornje-vipavskih občin, kot posameznih, torej za vsako občino posebej. Čeprav je bilo kar nekaj že narejenega, pa je skupno trženje in skupna promocija nujnost, so se strinjali sogovorniki.

Župan Tadej Beočanin turizem postavlja med prioritete, čeprav hkrati poudarja, da je bistvenega pomena tudi zasebna pobuda. Glede na danosti pa verjame v uspeh: »Pot, ki jo bom zastavil na področju turizma, bo vključevala mnoge odločitve, ki niso odvisne le od ajdovske občine, pač pa tudi od vipavske in drugih na območju doline, ki bodo zainteresirane za sodelovanje. Področje turizma bomo razvijali in se pogovarjali z vsemi. Verjamem, da bo ajdovska občina postala motor turističnega razvoja znotraj destinacije. Tako blagovna znamka, kot strategija in drugi pomembni dokumenti, se bodo primarno oblikovali na Svetu za turizem, ki ga bom kot svoje posvetovalno telo imenoval v mesecu ali dveh. To bo skupina posameznikov, ki se s turizmom ukvarja profesionalno ter se bo srečevala z namenom, da občinski politiki svetuje in predlaga korake za v prihodnje. Če pa govorim o viziji, bi si želel pobud zasebnih ponudnikov turističnih storitev, vloga občine pa bo, da izdelke in storitve oblikuje v skupne pakete, pod skupne blagovne znamke in te blagovne znamke tudi pospešeno trži. Povezovanje bo torej najprej potrebno med ponudniki in občino, da bomo lahko polje turizma celovito razvili.« Razvoj turizma vidi predvsem v treh produktnih področjih – dediščinski turizem, podeželski turizem ter športni in adrenalinski turizem. »Vsekakor pa si bomo morali postaviti zelo jasne cilje kje želimo dosegati preboje, kje vidimo naše konkurenčne prednosti in jih potem tudi uresničiti,« meni župan, ki pričakuje, da se bo v naslednjih štirih letih na območju naše občine, tudi na račun združevanj in skupne promocije, bistveno povečalo število nočitev. Bodo pa potrebna vlaganja, predvsem v turistično infrastrukturo, kjer na prvem mestu izpostavlja pomanjkanje nočitvenih kapacitet za različne ciljne skupine gostov. Na področju razvoja kolesarskih in pohodnih poti vidi velike možnosti za povezovanje s sosednimi občinami v skupnih produktih. Pomembna točka v njegovem razmišljanju pa je Trg Vipavske doline, pokrita tržnica v obliki avtocestnega počivališča, ki bo ponujala pridelke in izdelke iz območja doline ter v nadaljevanju vabila tudi na doživetja. Cilj tega projekta je »zaustaviti vso to pločevino, ki se vali skozi dolino, in jo navdušiti nad našimi produkti«. »Trendi kažejo, da ob potencialih, ki jih imamo na Vipavskem, lahko računamo na uspeh,« je še prepričan.

Župan se je kasneje udeležil še delavnice na temo oblikovanja krovne turistične destinacijske blagovne znamke, v prostorih Obrtnega doma v Ajdovščini.