Nagovor župana Občine Ajdovščina Tadeja Beočanina

datum: 04.11.2014
kategorija: Sporočila za javnost

Spoštovane občanke in spoštovani občani, zahvaljujem se vam za podporo in zaupanje, ki ste mi ju izkazali na volitvah. Vaša podpora mi je naložila veliko breme in odgovornost za razvoj občine Ajdovščina v naslednjih štirih letih. Zavezujem se, da zaupanja ne bom izkoristil in bom delal v dobro vseh nas!

Na letošnjih lokalnih volitvah ste dokončno povedali, da mora tudi občina Ajdovščina stopiti v korak s časom in narediti več in boljše za naše ljudi. To več in boljše zagotavlja moj volilni program, ki je z izidom volitev postal temeljna usmeritev delovanja naše občine: 300 trajnih delovnih mest; 90 neprofitnih stanovanj za najem ali odkup; razvoj kmetijstva in turizma kot dveh pomembnih panog Vipavske doline in Gore; razvoj kulture, športa in društvenih dejavnosti ter vsebinska in urbanistična prenova ajdovskega mestnega jedra.

Moja naloga je, da v sodelovanju z vsemi izvoljenimi svetnicami in svetniki izvršim zastavljene cilje. Vas pa prosim, da ohranite kritičnost, da dajete pobude, opozarjate na napake in tudi pohvalite tisto, kar bomo dobrega naredili. Trdo bomo delali, zato verjamem, da rezultat ne bo izostal!

Za dosežen rezultat čestitam tudi Marjanu Poljšaku ter se mu zahvaljujem za dosedanje delo in energijo, ki ju je vlagal v občino. Cenim vse, kar je bilo doslej narejenega. Gradil bom od tu dalje. Verjamem tudi, da mi bo podal nasvet ali dva, ki mi bosta pomagala na poti do še boljše občine. Z veseljem jima bom prisluhnil.

Z delom v dobro vseh občank in občanov sem že pričel. Delal bom s srcem in razumom!

Župan Tadej Beočanin