Izid drugega kroga volitev za župana Občine Ajdovščina, naknadnih volitev sveta KS Kamnje Potoče ter ponovnih volitev sveta KS Gojače – Malovše

datum: 22.10.2014
kategorija: Sporočila za javnost

Občinska volilna komisija je na svoji seji 21. 10. 2014 sprejela poročila o izidu drugega kroga volitev za župana Občine Ajdovščina ter poročili o izidu glasovanja na nadknadnih volitvah v KS Kamnje Potoče ter ponovnih volitvah v KS Gojače Malovše.

Izid volitev za župana Občine Ajdovščina 19. 10. 2014

V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih 15.715 volivcev. Na voliščih in po pošti je glasovalo 7.565 volivcev ali 48,14 %. Veljavnih glasovnic za volitve župana je bilo 7.435, neveljavnih 129, oddanih pa 7.564. Število volivcev, ki je glasovalo, se od števila oddanih glasovnic razlikuje za 1 glasovnico – oddana je bila 1 glasovnica manj.

V roku iz 98. člena Zakona o lokalnih volitvah ni bila vložena nobena pritožba na delo volilnih odborov, povezana z volitvami župana.

Kandidati so prejeli naslednje število glasov:

1. Tadej Beočanin, Ajdovščina - 4715 glasov (63,42%)

2. Marjan Poljšak, Ajdovščina - 2720 glasov (36,58%)

Poročilo OVK Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana Občine Ajdovščina dne 5. 10. 2014 in 19. 10. 2014

Rezultati glasovanja po voliščih

Poročilo o izidu glasovanja v KS Kamnje - Potoče na naknadnih volitvah 19. 10. 2014

1. V volilni imenik je na območju krajevne skupnosti vpisanih 355 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 198 volivcev ali 55,77 %.

3. Za volitve članov sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 198 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 192 glasovnic, neveljavnih 6 glasovnic.

Na podlagi rezultatov glasovanja na volišču št. 28 in predčasnega glasovanja so kandidati prejeli naslednje število glasov:

1. Borut Bratina 151 glasov

2. Nataša Peloz 147 glasov

3. Drago Lisjak 143 glasov

4. Peter Vodopivec 129 glasov

5. Martina Rustja 124 glasov

6. Zdravko Podgornik 121 glasov

7. Suzana Batagelj 116 glasov

8. Boris Bizjak 100 glasov

Za člane sveta krajevne skupnosti so bili izvoljeni: BORUT BRATINA, NATAŠA PELOZ, DRAGO LISJAK, PETER VODOPIVEC, MARTINA RUSTJA, ZDRAVKO PODGORNIK, SUZANA BATAGELJ.

Poročilo o izidu glasovanja v KS Gojače-Malovše na rednih volitvah 5. 10. 2014 in na ponovnih volitvah 19. 10. 2014

VOLILNA ENOTA ŠT. 1

1. V volilni imenik je za glasovanje na rednih volitvah 5.10.2014 na območju volilne enote vpisanih 152 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 63 volivcev ali 41,44%.

3. Za volitve članov sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 63 glasovnic, od tega  je bilo veljavnih 62 glasovnic, neveljavna 1 glasovnica.

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

1. V volilni imenik je za glasovanje na ponovnih volitvah 19.10.2014 na območju volilne enote vpisanih 105 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 48 volivcev ali 45,71%.

3. Za volitve članov sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 48 glasovnic, od tega  je bilo veljavnih 46 glasovnic, neveljavne 2 glasovnici.

Na podlagi rezultatov glasovanja na volišču št. 30, so kandidati prejeli naslednje število glasov:

I. volilna enota:

1. Martin Šinigoj 46 glasov

2. Darko Kraker 32 glasov

3. Branka Ličen 32 glasov

4. Jernej Štrancar 26 glasov

5. Bogdan Peršič 9 glasov

6. Tatjana Rebek 6 glasov

7. Erika Gerljevič 6 glasov

8. Tomaž Ušaj 6 glasov

9. Sebastijan Košnik 3 glasov

II. volilna enota:

1. Rok Rojko; 38; glasov

2. Livija Krkoč; 36; glasov

3. Andrej Koželj ; 26; glasov

4. David Cigoj; 18; glasov

5. Matejka Cigoj ; 7; glasov

Za člane sveta krajevne skupnosti so bili izvoljeni: MARTIN ŠINIGOJ, DARKO KRAKER, BRANKA LIČEN, ROK ROJKO, LIVIJA KRKOČ, ANDREJ KOŽELJ.

Poročilo OVK Ajdovščina za KS Gojače-Malovše in KS Kamnje