Mulitidisciplinarna predstavitev Vipavske doline v knjigi

datum: 08.10.2014
kategorija: Novice

Panorama Budanj z romasko cerkvijo v Logu ob vznožju kraja.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina prihodnji teden, v torek, 14. oktobra 2014, vabi na premierno predstavitev knjige Vipavska dolina. Obsežno delo, ki predstavlja neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovino, umetnostno zgodovino, gmotno kulturo, gospodarstvo in naravovarstvo naše dežele, bosta predstavila urednik dr. Jernej Pavšič in dr. Miha Brenčič.

Knjiga je temeljit multidisciplinaren pregled Vipavske doline, ki je eno večjih geografskih območij Slovenije. Prinaša vpogled v posamezne segmente neživega sveta: od geološke sestave in sestave tal, hidrografije, podnebja, zemeljskih plazov, pa do rastlinstva in bogatega živalskega sveta, zgodovine - od najstarejših sledi do naselitve Slovanov in do danes, umetnostne zgodovine, tehnične kulture, narodopisja in etnoloških orisov gmotne kulture in arhitekture podeželskih naselij, do kmetijstva in gospodarstva ter gospodarskih potencialov.

Monografija je zato odličen pripomoček vsakomur, ki želi zares veliko vedeti ali izvedeti o Vipavski dolini na enem mestu in seveda domačinu, ki želi dobro poznati domače okolje.

Knjigo je uredil dr. Jernej PAVŠIČ. Pod več strokovnih prispevkov se podpisujejo avtorji iz doline, kar daje knjigi še posebno težo. Zato smo na gornjem Vipavskem zadovoljni, da je monografija najprej predstavljena prav v dolini. Pri predstavitvi se nam bodo nekateri avtorji prispevkov zagotovo pridružili.

VIPAVSKA DOLINA je izšla pri Slovenski matici v ciklusu Slovenske pokrajine. Delo bo prvič predstavljeno slovenski javnosti!  Knjigo boste lahko tudi kupili.