Dela na gradnji ajdovske osnovne šole se nadaljujejo

datum: 04.09.2014
kategorija: Sporočila za javnost

V prostorih Občine Ajdovščina so se danes sestali podizvajalci, nadzorniki in predstavniki investitorja (Občina Ajdovščina) projekta gradnje nove ajdovske šole. Potem, ko so se v javnosti začele pojavljati informacije o likvidnostnih težavah glavnega izvajalca del, podjetja Begrad d.d., so namreč podizvajalci na svoj način izrazili bojazen pred neplačili. Bistveni zaključek današnjega srečanja je, da se bodo dela na projektu izgradnje šole nemoteno nadaljevala.

Šola podizvajalci gradnja spetember 2014Likvidnostne težave podjetja Begrad d.d. so podizvajalce gradnje šole spravile v strah, da delo ne bo plačano, zato so upočasnili dela. Naročnik, Občina Ajdovščina, pa po vseh zapletih v preteklosti želi projekt zaključiti v napovedanem terminskem planu. Prav tako je Občini v velikem interesu, da so nominirani podizvajalci del na projektu izgradnje šole poplačani. Za pomoč pri zapleteni situaciji je zaprosila odvetnico mag. Majo Potočnik, ki je velika strokovnjakinja prav na tem področju.

Občina Ajdovščina že sedaj direktno plačuje izvedena dela nominiranim podizvajalcem. Problem je zadržanih 10% vrednosti, ki naj bi jih podizvajalci prejeli po primopredaji del. Obstaja namreč bojazen stečaja glavnega izvajalca del, česar se, na podlagi dosedanje prakse v gradbeništvu, podizvajalci bojijo. Zato se je Občina odločila, da bo prevzela odgovornost ter podizvajalcem zagotovila celotno poplačilo v čim-krajšem času po prevzetih delih. 

Skozi obsežno razpravo so podizvajalci opozorili na različne zanke – večino je mogoče hitro in učinkovito rešiti. Predpogoj za ugoden razplet zgodbe pa je sodelovanje nominiranih podizvajalcev in naročnika, kar so na današnjem sestanku tudi dosegli. Občina Ajdovščina pa pripravlja tudi »rezervni scenarij« za primer stečaja.

Gradnja nove šole se bo torej nadaljevala, ne glede na situacijo v podjetju Begrad. Občina je pravočasno ukrepala, podizvajalci pa so pripravljeni sodelovati.

 

Občina Ajdovščina