Ob zaključku projekta »Mladi v skupnosti brez ovir« predstavili rezultate

datum: 04.07.2014
kategorija: Sporočila za javnost

Občina Ajdovščina je bila eden od partnerjev v projektu Mladi v skupnosti brez meja, v okviru katerega so sodelovale še Občina Kidričevo ter dve občini iz sosednje Hrvaške – Občina Crikvenica ter Občina Opatija kot vodilna partnerica. Na današnji tiskovni konferenci je vodja projekta Marta Berčić, predstavnica občine Opatija, pobudnice projekta, predstavila rezultate desetmesečnega dela. Župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak pa je ob tej priložnosti podpisal Manifest mladih.

Mladi v skupnosti brez ovirBistveni cilj projekta je bilo vključevanje mladih v javno življenje skupnosti, v procese oblikovanja javne politike za mlade na občinski ravni, zato so v projektu ob mladih sodelovali tudi uslužbenci občinskih uprav in predstavniki občinskih svetov – lokalni politiki. Vsaka od sodelujočih skupin si je zastavila svoj cilj – reševanje ene od lokalnih mladinskih problematik, v Občini Ajdovščina na primer so mladi sodelovali pri sestavljanju pravilnika o štipendiranju.

V Kidričevem so uspeli najti prostore za mlade, v Crikvenici si prav tako prizadevajo urediti mladinski dom, v Opatiji pa se mladi in kreativni umetniki združujejo v kreativno-podjetniški inkubator.

Ob srečevanjih, ki so potekala v vseh sodelujočih občinah, so mladi pridobili različna znanja, ki jim omogočajo vzpostavitev strukturiranega dialoga z lokalnimi oblastmi. Pridobljene veščine in znanja bodo zabeležena v njihove Youthpasse.

V okviru projekta je bil zapisan tudi Manifest mladih, katerega namen je izboljšati položaj mladih v posamezni občini, podpisniki manifesta bodo vsi župani sodelujočih občin, ajdovski župan Marjan Poljšak je manifest podpisal v okviru tiskovne konference ob zaključku projekta.

Koordinatorka projekta Marta Berčić je še poudarila, da je bila Občina Ajdovščina povabljena k sodelovanju predvsem kot primer dobre prakse, saj je ajdovski Mladinski center vzorčen primer dobrega delovanja, mladi v Ajdovščini pa se že aktivno vključujejo v lokalno politiko. Tudi za ajdovsko mladino pa je bil projekt koristna izkušnja – tako zaradi znanja, ki so ga pridobili, predvsem pa zaradi novih stikov z mladimi iz sodelujočih občin, ki jih bodo negovali naprej ter zaradi novih idej, ki so se porodile ob delu.

Čestitke mladim za uspešno izvedbo projekta!

logo mladi-opatija-erika-skupni

 logo program mladi na djelu

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Komisija ne more biti odgovorna za katerokoli uporabo, ki lahko nastane zaradi vsebovanih informacij, saj ta materiali/publikacija izraža le stališča samega avtorja.