Na Cesti urejajo vaško jedro

datum: 11.06.2014
kategorija: Sporočila za javnost

Lanskega septembra je bil izpolnjen bistveni pogoj za izvedbo projekta Ureditev vaškega jedra Cesta – brezplačno je bilo pridobljeno zemljišče, potrebno za naložbo. S sprejemom investicijskega programa na seji občinskega sveta Ajdovščina v marcu pa je stekla tudi izvedba projekta.

Dom krajanov CestaŽelja po urejanju središča vasi Cesta ima že dolgo brado. Zato je veselje krajevne skupnosti veliko. Potrebno zemljišče, ki je bilo v lasti države, je že dobilo novega lastnika – Občino Ajdovščina, ki bo tudi investitor v urejanje vaškega jedra.

Na območju ob obstoječem otroškem igrišču in balinišču v središču vasi Cesta bo zrasel večnamenski objekt – Dom krajanov Cesta – z ustrezno zunanjo ureditvijo in parkiriščem. V okviru zunanjega urejanja bo urejeno in ograjeno otroško igrišče, bližnje odprto balinišče bo dobilo streho, vaško jedro pa e-točko. Urejenih bo za 357 m2 notranjih površin in 614,60 m2 pokritih površin, ki ne bodo v celoti zaprte. Krajani bodo tako pridobili pokrit prostor za izvajanje športno-rekreativnih aktivnosti, za aktivno preživljanje prostega časa, za druženje, prireditve in srečanja. V nadstropju pa bo urejena tudi sejna soba za potrebe krajevne skupnosti ali drugih sestankov.

Dom krajanov CestaNa Cesti deluje veliko različnih aktivnih skupin in društev, tako na kulturnem, kot na športnem področju. Sredi vasi je doma tudi prvi materinski dom v naših krajih, ki je skozi leta delovanja razvil družabne delavnice in pedagoške programe, obiskujejo jih otroci in mladi od vsepovsod.  Večnamenski prostor za različna druženja in športne aktivnosti pa bo dobrodošel tudi za organizacijo mnogih kulturnih in družabnih prireditev.

Za sedaj je finančno zagotovljena izvedba prve faze projekta – izgradnja doma krajanov s parkiriščem. Sredstva so rezervirana v občinskem proračunu, v letu 2014 je za ta dela namenjenih 232.165 evrov, v letu 2015 pa še 294.320,80 evrov.

Za ureditev otroškega igrišča, pokritje balinišča in vzpostavitev e-točke pa bo potrebno denar še zagotoviti. Občina Ajdovščina je namreč ob načrtovanju projekta računala na finančno pomoč iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, vendar pa je bil s sprejetjem državne strategije za razvoj podeželja ukinjen ukrep Obnova in razvoj vasi, od koder bi lahko črpali sredstva. Prav tako trenutno ni odprtih drugih državnih ali evropskih razpisov za pomoč tovrstnim projektom.

Dokumentacija za izgradnjo doma krajanov na Cesti je zbrana, gradbeno dovoljenje pridobljeno. Na javni razpis za izbiro izvajalca je prispelo 9 ponudb, kot najugodnejše je bilo izbrano podjetje Grapri d.o.o. Ljubljana, s katerim bo v kratkem podpisana pogodba po načelu »ključ v roke«. Pogodbena vrednost del, vključno z DDV, znaša 462.980,15 evra. Dela na terenu se bodo torej vsak čas pričela, nov večnamenski objekt v središču vasi pa bo zaživel spomladi 2015.