Županov slavnostni govor ob občinskem prazniku, 5. maju 2014

datum: 06.05.2014
kategorija: Sporočila za javnost

V Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini je sinoči, na praznični 5. maj, potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Osrednji govornik na proslavi je bil župan Marjan Poljšak, njegov govor v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Začenjam tradicionalno slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina na dan občinskega praznika, petega maja.

5. MAJA, si vsako leto, kot v evangelijih, povemo iste besede o slavnem dogodku, v spomin na katerega imamo občinski praznik.

Občina Ajdovščina si je po drugi svetovni vojni za dan svojega občinskega praznika izbrala 5. maj, to je dan, ko je bila leta 1945 v osvobojeni Ajdovščini ustanovljena Narodna vlada Slovenije in je za nas najpomembnejši zgodovinski dogodek, ki se je zgodil na našem ozemlju. Temeljno vsebino tega dogodka in našega praznovanja opisuje določilo v Statutu naše občine: »Občina Ajdovščina praznuje svoj praznik 5. maja, ko je bila v Ajdovščini na ta dan leta 1945 ustanovljena Narodna vlada Slovenije, v spomin na osvoboditev izpod fašizma in priključitev Primorske Sloveniji.« To Narodno vlado Slovenije smo po drugi svetovni vojni imenovali Prva slovenska vlada, kakor je bilo pred letom 1995 tudi navedeno v aktih naše občine. Zaradi zgodovinske simbolike in našega ponosa smo obdržali ime Prva slovenska vlada pri imenu Dvorana prve slovenske vlade in pri imenu Trg prve slovenske vlade. Ponosni smo na ustanovitev Narodne vlade Slovenije v Ajdovščini 5. maja 1945, ker to razumemo, kot enega najpomembnejših dejanj boja za obstoj in razvoj Slovenskega naroda, še posebej na Primorskem.

Vsako leto si na praznik občine ponovimo tudi slavnostne besede o duhovni vsebini naših rodov in naše skupnosti. Na občinski praznik občanke in občani ajdovske občine praznujemo tisto, kar smo in imamo zapisano v sebi, bistvo vsakega izmed nas, naših rodov, naših malih in velikih skupnosti; od pradavnine do danes zbrane izkušnje, spoznanja in sposobnosti, zapisane v našem nezavednem, v naši zavesti, neizbrisno zapisane v naših genih, v naši krvi. Spominjamo se naših prednikov in njihovega boja za obstanek ter razvoj skozi zgodovino. Slavimo njihovo ter našo voljo do preživetja in polnega življenja, njihovo ter našo pridnost in zagrizenost za delo, njihovo ter naše poštenje, bratsko sodelovanje in medsebojno pomoč. Kljubovali so vseh vrst okupatorjem, režimom in izdajalcem. Kot so oni zmogli obstati, bomo tudi mi.

Vsako leto se na občinski praznik veselimo naših uspehov z novimi OBČINSKIMI NALOŽBAMI.

Glavne naložbe, zaključene v letu dni od prejšnjega občinskega praznika do današnjega, so:

-          krožišče na Goriški cesti,

-          izgradnja hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Budanjah (1. del) in večina priključkov v Lokavcu;

-          zaključek nove kanalizacije in vodovoda v Žapužah;

-          izgradnja hišnih vodovodnih priključkov v Malem Polju in Avžlaku,

-          usposobitev vaškega vodovoda Podkraj Zgornji;

-          energetska prenova javne razsvetljave;

-          objekt ob taborniškemu domu na Kovku;

-          zamenjava talnih oblog v športnem centru Police;

-          nakup reševalnega vozila za nujno medicinsko pomoč;

-          mrliška vežica in širitev pokopališča v Podkraju

-          širitev pokopališča in tlakovanje parkirišč v Gojačah;

-          ureditev prostorov Faladur v Palah in na tržnici;

-          temeljita obnova občinskih stanovanj;

-          ureditev ogrevanja v Domu krajanov ter poslovnega prostora na Otlici;

-          ureditev ogrevanja v Glasbeni šoli na Gregorčičevi ulici;

-          obnove občinskih cest po krajevnih skupnostih.

-          novih 19 ekoloških otokov.

Pričete naložbe in naložbe v teku so:

-          gradnja Osnovne šole Ajdovščina,

-          Center za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina,

-          Vrtec Ribnik – objekt 2,

-          Učni center Brje,

-          kanalizacija Velike Žablje in 2. faza kanalizacija Budanje s prenovo vodovoda in lokalne ceste, 

-          vodovod Gorenje –Lokavec,

-          gradnja vodohrana v Malem Polju,

-          širitev pokopališča z novo vežico v Lokavcu,

-          ureditev športnih igrišč v Selu.

V kratkem bomo pričeli še z:

- gradnjo doma krajanov na Cesti in v Plačah,

- prenovo osnovne šole Skrilje in dozidavo prostorov za potrebe krajevne skupnosti Skrilje,

- energetsko sanacijo Vrtca ob Hublju,

- gradnjo povezovalne ceste iz ulice Quiliano na Lokavško cesto z novim mostom čez Lokavšček,

- gradnjo pločnika na Vipavski cesti,

- ureditvijo parkirišč Na Livadi,

- širitvijo pokopališča z novo vežico v Gaberjah in Selu,

- prenovo pešpoti Ob Hublju,

- preplastitvijo športnega igrišča v Črničah,    

Prav danes smo oddali vlogo za Celovito okoljsko urejanje Vipavskega Križa za pridobitev 1,2 mio EUR nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Upamo, da bomo uspešni z našo prijavo in bomo že poleti pričeli z deli.

V pripravi je projektna dokumentacija za naslednje naložbe:

- krožišče pri cestni bazi in montažno krožišče pod letališčem,

- širitev prostorov Krajevne skupnosti Dolga Poljana,

- ureditev vežice v Črničah,

- nadaljnjo ureditev kanalizacije v Gojačah. 

Zaključena je projektna dokumentacija za.

-          dograditev vežice v Batujah,

-          športnega igrišča v Podkraju,

-          ureditev parkirišč pri športnem centru Police,

-          prenovo vrtca na Colu.

 

Za pomoč in sodelovanje pri financiranju občinskih naložb z državnimi in evropskimi sredstvi se zahvaljujemo ministrstvom vlade Republike Slovenije.

O NAČINIH DELOVANJA AJDOVSKE OBČINSKE POLITIKE

Ajdovska »vladajoča« občinska politika – to je politika župana in koalicije – je po vsebini in obliki različna od politike, ki vlada v Sloveniji. V Ajdovski občini se trudimo uveljavljati občinsko politiko, ki jo že leta opredeljujem kot socializem, podjetništvo, narodnjaštvo nasproti vladajoči kapitalistični politiki v Sloveniji, ki že 25 let ustvarja zakonske in politične pogoje za sesuvnje slovenskega in tako tudi ajdovskega gospodarstva, za stečaje podjetij. Vladajoča politika je očitno kolaborantska, v službi prodora tujega kapitala. Vendar je v vrstah vladajočih veliko takih, ki zavirajo sesuvanje gospodarstva in se trudijo za njegov dvig. Na občinskem nivoju smo v boju proti sesuvanju gospodarstva večinoma neuspešni tudi zato, ker občinski proračuni vseh slovenskih občin razpolagamo z 8 odstotki, državna vladajoča politika pa z 92 odstotki državnega proračuna. Če bi občine razpolagale recimo s 30 odstotki državnega proračuna, kot razpolagajo občine v Švici, bi lahko naša občina rešila skoraj vsa ajdovska podjetja. Toda državni denar za podporo gospodarstvu, tudi iz zadolževanja, je končal v potrošnji in na računih plenilcev v davčnih oazah. Glavne rešitve so torej odvisne od vladajoče politike v Ljubljani, zato se moramo tudi mi vključiti v boj za oblast v Sloveniji, da premagamo kolaborante in ponovno vzpostavimo oblast narodnih interesov, podobno kot je to bilo v času socializma. Ves čas županovanja odkrito, v slovenskem merilu, zagovarjam politiko boja za obstoj in razvoj naših podjetij. Politične sile strankarstva ter kolaboracije v Ljubljani, povezane z mrežami imperialističnih sil, so se doslej neuspešno trudile, da bi onemogočile mene in s tem našo občinsko politiko z načeli socializma, podjetništva in narodnjaštva. Zadnja županska volilna bitka je dobesedno potekala v skladu z oznanjenim geslom: »Naj zmaga ljudstvo nad strankarstvom.«.

Name kot na župana in na koalicijo nekateri iz opozicije naslavljajo splošne kritike, na katere odgovarjam, da morajo biti konkretne in morajo pokazati, kaj nismo naredili, pa bi lahko. Predvsem pa pri zadevah v teku lahko vsak, tudi iz opozicije, poda pisni predlog ali opozorilo.  Vsak predlog sprejmemo glede na to kako je dober ter ne glede na to, ali je prišel iz koalicije ali opozicije.

Čeprav so možnosti zaradi krize zmanjšane, bomo še naprej podpirali prednostno razvojno usmeritev v visoko tehnologijo.

Ajdovsko občinsko politiko bi lahko opisal še z dvema načeloma »skupnostna politika« in »bolj prijazni medčloveški odnosi« proti tekmovalnosti individualizma in posurovelosti odnosov, ki jih propagira ter ustvarja kapitalizem. Za nas je boljše reševanje zadev na način skupnosti, posvetovanja in odločanja, kjer je pomembnejše razumevanje med ljudmi in moč argumentov, kot argumenti moči, ko nekateri z manipulacijo strankarstva ter demagogijo, pa tudi z lažmi skušajo izničiti nasprotnika. Poglobimo se v vsebino in način skupnostnega delovanja, ki ga nekateri imenujejo občestveno delovanje, spet drugi bi to imenovali komunizem. Bodimo sposobni vse to spoštovati, združiti in uporabiti pozitivno. Skupnostna politika je nova, oziroma stara politična vsebina, ki je nujno potrebna, da premagamo izkoriščevalski kapitalizem in kolaboracijo ter obnovimo gospodarstvo in s tem obnovimo slovensko moč ter neodvisnost. Naše načelo »bolj prijazni medčloveški odnosi« je neprimerno bližje znanemu idealnemu načelu »ljubi svojega bližnjega, kot samega sebe« in je nasprotno kapitalističnim načelom kot so »človek človeku volk«, »izkoristi bližnjega« in »pohlep in lakomnost sta vrednoti«.

Uspešnost delovanja Ajdovske občine temelji tudi na načelu in praksi  odgovornosti župana ter koalicije in pristnem sodelovanju ter večinski enotnosti med vladajočo politiko, občinsko upravo in občani. Nihče se ne more izgovarjati na zunanje izvajalce ali projektante. Politika, stroka in udeleženi občani delujemo prepleteno in ne ločeno, svobodno se pogovarjamo in razčiščujemo zadeve. To je  posvetovalna politika – to je iskanje rešitev s posvetovanji. Res je boljša posvetovalna politika, kot pa premagovanje nasprotnika na način strankarstva in z argumenti moči kapitala. Po posvetovanjih politika sprejme končno odločitev in odgovarja.

Naj živi naš boj za obstoj in napredek v Ajdovski občini posebej za obstoj in napredek gospodarstva s skupnostno, posvetovalno in odgovorno politiko.

Naj živi naše prijateljstvo in delavnost!

Čestitam letošnjim nagrajencem: prejemniku petomajskega priznanja, prejemnikom občinskih priznanj in prejemnici spominskega priznanja ter se vam zahvaljujem za vaš prispevek!

Spoštovane občanke in občani občine Ajdovščina, ob občinskem prazniku petem maju Vam prisrčno čestitam!

Župan Poljšak Marjan