Dediščina mlinarstva je bila temelj za gospodarski razvoj, danes ponuja nove priložnosti

datum: 25.02.2014
kategorija: Novice

Foto Nevenka Vidmar

Pred dnevi je bila v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini predstavljena knjiga z naslovom Voda, stopa, mlin. Avtor knjige je pokojni Stanislav Bačar, hkrati pa je knjiga izšla njemu v poklon in v spomin. Predstavil jo je urednik, mag. Davor Kernel, višji kustos v Goriškem muzeju.

Uvodoma je spregovoril župan Marjan Poljšak. Foto Nevenka Vidmar Dediščina, pa naj si bo to okamnela narava, iz časov, v katerih se skrivajo resnice o rodovitni zemlji, na kateri danes tako dobro uspeva vinska trata, ali pa knjige in stari dokumenti, v katerih je mogoče najti marsikatere smiselne odgovore na vprašanja današnjih dni, je bila Stanetu Bačarju navdih. Bil je velik in vsestranski ljubitelj domoznanstva, iz drobcev preteklosti je sestavljal privlačne in zanimive zgodbe o naših prednikih, s katerimi se radi poistovetimo, našim krajem pa vdahnejo dušo. V preteklosti je iskal modrosti, ki bi nam pomagale prebresti težave sedanjosti. 

Urednik, mag. Davor Kernel, višji kustos v Goriškem muzeju. Foto Nevenka Vidmar Mline je Stane Bačar intenzivneje začel raziskovati v zadnjem obdobju svojega življenja, po obsežnem delu na področju tehnične dediščine ob Hublju. Zanimiva dognanja, do katerih je prišel ob sestavljanju zgodbe o fužinarjih, veliko znanja in terenskih raziskav iz drugih področij njegovega domoznanskega raziskovanja, pa tudi smisel in razumevanje tehnike in razvoja, so bili zagotovo spodbuda, da se je lotil raziskovanja mlinarske preteklosti na območju naše občine. Brez dvoma pa je bil, tako v uvodu knjige prizna sam, presenečen nad bogato dediščino, ki je nekdaj s pridom ter z veliko mero ustvarjalnosti izkoriščala moč voda v naši deželi. Knjigo je uredil magister Davor Kernel, višji kustos Goriškega muzeja, muzej je založnik knjige, Občina Ajdovščina pa je izid knjige finančno podprla.

V imenu družine Bačar se je vsem, ki so pomagali k izidu knjige, zahvalila Stanetova hči Karmen Slokar. Foto Nevenka Vidmar Stane Bačar je vedel, da je znanost, stroka, nujna in pomembna pomoč ljubiteljem pri njihovem zbiranju in zapisovanju dediščine. Zato je bil domač v različnih ustanovah, ki hranijo zapise in predmete, še posebej pa v Goriškem muzeju. Velika prijatelja sta bila z Andrejem Malničem, nekdanjim direktorjem. Žal sta se zgodili nesrečni naključji, tako so Stanetovi zapisi ostali brez avtorja in brez strokovnega »mecena«. Davor Kernel se z mlinarstvom prej ni ukvarjal, kljub temu pa je z velikim zanimanjem prebiral Bačarjeve zapise. Dogovorjeno je bilo, da v avtorjeve zapise ne bo nobenih posegov, razen lektorskih. Davorjeva naloga je bila torej urediti besedilo, preveriti in prevetriti vire, tudi s terenskimi obiski, ter obdelati slikovno in drugo dokumentarno gradivo, nato pa vse skupaj pospraviti v smiselno celoto. Pri delu so mu pomagali mnogi kolegi iz muzeja ter iz drugih ustanov ali posamezniki.

Stane je uspel opisati in popisati veliko mlinov, še posebej pa se je posvetil Dolnjemu mlinu na Uhanjah, na katerega so ga vezali otroški spomini. Pisal je v svojem značilnem slogu, ki je prijetno berljiv in razumljiv. Iz besedil je razbrati avtorjev smisel za tehniko, navdušenje nad mnogimi inovativnimi zamislimi mlinarjev, pa tudi poznavanje lokalnih posebnosti. Žal je Staneta Bačarja bolezen premagala, sicer bi bila knjiga veliko obsežnejša …

Ubrani glasovi Šumljaka so dogodek zavili v lep kulturni utrinek. Foto Nevenka Vidmar Lepo opremljeno knjigo, z bogatim slikovnim in dokumentarnim gradivom, je urednik dopolnil z zemljevidom, na katerem so vrisani vsi doslej znani mlini na območju naše občine in ki daje celovito predstavo o mogočni dediščini mlinarstva na našem območju.

Tudi o tem je tekla beseda na predstavitvi. Urednik mag. Davor Kernel je pripovedoval o pomenu mlinarstva za nadaljnji gospodarski razvoj. Mlini in stope so nastajali ob vodotokih, ki so ponujali potrebno energijo ter spodbudili nastanek in razvoj mnogih drugih obrti in dejavnosti – servisne delavnice, izdelovalce mlinskih koles, nastajale so ceste in poti, ki so jih s pridom uporabljali furmani … vse do industrijskih mlinov in Mlinotesta. S knjigo Voda, stopa, mlin je tako odkrita še ena tančica naše preteklosti, zapisana še ena zgodba, ki duhovno bogati naše ljudi in naše kraje, predvsem pa v njej lahko najdemo marsikaj koristnega in uporabnega za našo prihodnost. Prav to je bila vodilna nit Stanetovega širokega domoznanskega raziskovanja, iz drobcev preteklosti stkati trdne niti naše prihodnosti.

Lepo in okusno ... gospodinje so odšle v mlin ... Foto Nevenka Vidmar Dogodek so s pesmijo imenitno popestrili člani Vokalne skupine Šumljak pod vodstvom Katarine Kodele Zadnikar. Budanjski fantje, ki so si ime nadeli po vaškem potoku, okoli katerega so nekdaj živahno ropotale stope, mlini in žage, so za to priložnost pripravili prav poseben program ter ga zaključili z Žabami.

Zgodba o mlinarstvu in mlinih pa se je nadaljevala tudi po predstavitvi knjige, v avli dvorane so namreč članice Društva gospodinj s Planine priredile pravo razstavo okusnih dobrot. Odpravile so se v mlin – po ajdovo, koruzno in pšenično moko – to so najpogostejša žita, ki so jih mleli v naših mlinih. Pobrskale so po tradiciji, ji dodale ščepec sodobnosti in obložile mizo z na pogled privlačnimi, na okus pa nadvse imenitnimi izdelki, med katerimi ni manjkala niti zadnja atrakcija gospodinj – planinčki s cukrenimi figami – vrhunec pogostitve pa so bili odlični in tapravi vipavski štruklji.

Foto Nevenka Vidmar Knjiga Voda, stopa, mlin je natisnjena. Namenjena je vsem, ki vas zanimata dediščina in mlinarstvo, mnogi domačini se boste našli v njej. Kupiti jo je bilo mogoče na predstavitvi, zagotovo si jo bo mogoče izposoditi v naši knjižnici. V naslednjih dneh pa vas bomo obvestili tudi, kje bo knjigo še mogoče dobiti.

Sh