Stanje na gorskih območjih Ajdovščine se počasi normalizira

datum: 10.02.2014
kategorija: Novice

Včeraj popoldne je na Predmeji in Otlici zagorela luč – vzpostavljena je električna linija. Že pred tem je bila popravljena tudi linija do Podkraja in Vodic. Na Kovku in v Gozdu je še nekaj hiš priklopljenih na večje in manjše agregate, prav tako je območje Hrušice oskrbovano s pomočjo dveh velikih agregatov. Delavci elektro podjetja se trudijo sanirati omrežje. Občina Ajdovščina se zahvaljuje vsem, ki so v teh dneh pomagali lajšati težave prebivalcem ogroženih območij ter vsem, ki so pomagali sanirati nastalo situacijo.

Stanje na našem gorskem območju se glede na razmere hitro normalizira. Zasluga za to gre mnogim službam in prostovoljcem, ki že dober teden dni dežurajo: Civilna zaščita Ajdovščina, občinski redar, poklicna enota GRC Ajdovščina, Gorska reševalna služba, prostovoljni gasilci iz Cola (v zaključni fazi sanacije so se jim pridružili tudi člani PGD Selo ter PGD Podnanos), domače cestne službe, domači gozdarji in gozdarska podjetja, člani Jamarskega društva Danilo Remškar in mnogi domačini. Hvala tudi URSZR Nova Gorica, CZ Šempeter - Vrtojba, Soškim elektrarnam ter mnogim gradbenim in drugim podjetjem, ki so pomagala s prevozi in z opremo.

Intervencija na tem območju se je pričela v nedeljo, 2. februarja, vendar pa je bila Civilna zaščita v pripravljenosti vse od začetka neurja, saj je pričakovala težave. Prva skrb je bila namenjena daljnovodom, ki pa niso zdržali ledenega pritiska. Takoj nato je civilna zaščita pričela lov za agregati.

Najprej rešili šolo, kamor bi se lahko zatekli prebivalci  

Občinski štab Civilne zaščite se je odločil, da takoj usposobi šolo na Otlici, ki lahko zatočišče ponudi veliko ljudem, šolska kuhinja bi lahko ponudila tople obroke, morebitne zasilne postelje bi lahko uredili v telovadnici. Šola je bila torej pripravljena, da v primeru hujše nesreče postane krizni center na Gori. V ponedeljek, 3. februarja, ko je ujma začela kazati zobe tudi na našem območju, je bila torej šola prva priklopljena na močnejši agregat, last domače Civilne zaščite. Hkrati je agregat napajal še zadružni dom, cerkev, gostilno in skoraj 45 hiš v okolici. Istega dne je bil priklopljen velik agregat tudi na sekundarno omrežje na Predmeji, dan kasneje je elektriko dobil tudi vodhran, usposobljena je bila bazna postaja na Sinjem Vrhu, da so prebivalci imeli mobilni telefonski signal, reševalci pa radijske zveze. Na tem območju je na srečo sekundarno omrežje ostalo relativno nepoškodovano.

Na dveh kilometrih trase visokonapetostnega električnega omrežja med Kovkom in Pristavo ni niti eden od stebrov ostal nepoškodovan. Poveljnik ajdovskega štaba civilne zaščite poudarja, da so domačini takoj stopili v akcijo in pričeli kopati luknje za nove stebre. Dve ekipi domačih gozdarjev, registriranih in usposobljenih za tovrstno delo, pa sta pod nadzorom rajonskega vodje elektro podjetja pričeli s čiščenjem trase, tako da je po tednu dni električno omrežje že usposobljeno.

Za tovrstne intervencije se potrebuje usposobljene ljudi

Poveljnik štaba civilne zaščite Igor Benko poudarja, da za tovrstno interventno delo ne potrebuješ veliko ljudi, pač pa usposobljene za posamezna področja – elektrikarje, voznike za razvoz agregatov in priklope, vzdrževalce ... Predvsem pa je pomembna dobra organizacija dela. V času neurja so pri intervencijah, poleg civilne zaščite, sodelovali prostovoljni gasilci iz Cola, ki so popisovali in razvažali agregate, poklicni gasilci iz GRC, ki so zbirali manjše agregate, delavci KSD Ajdovščina so jih usposobili s potrebnimi kabli, kar je delavcem elektro podjetja močno olajšalo delo.Gorivo za velike agregate je na svoje stroške dobavljalo elektro podjetje – po prvih izračunih se je v času največje porabe pokurilo kar 200 litrov nafte na uro.

Dobrodošla je bila tudi akcija ekipe prve pomoči Rdečega križa Ajdovščina, ki je obiskala starejše in osamljene ljudi ter jim poleg pomoči ponudila tudi moralno oporo, pogovor.

Dobro se je izteklo, vendar je treba misliti za naprej

Igor Benko opozarja, da bi bilo smiselno nabaviti opremo, ki jo potrebujemo za primere naravnih nesreč. Na območju naše občine so različne naravne nesreče stalnica. Poudaril je, da se ljudje lahko sprijaznijo, da so brez telefona, elektrike, problem pa nastane že pri vodi, brez katere je težko preživeti več dni.

Pretežno so pri intervencijah sodelovali prostovoljci, v svojem prostem času, mnogi celo na račun svojega dopusta – v teh kriznih časih stiskajo tudi delodajalci. Pri nas še nekako zmoremo, znamo stopiti skupaj, si zaupamo. Mnogo posameznikov je ponujalo pomoč v obliki agregatov in drugih nujnih dobrin, pripravljeni so bili priti pomagat, gospodinje so ponudile, da kuhajo ... Na pomoč so nam priskočili celo zamejski Slovenci, ki so nam s pomočjo prostovoljnih prispevkov kupili in podarili štiri agregate.

Kljub temu pa je Benko predlagal, da se vsaj tistim, ki so pomagali s takimi dejavnostmi, s katerimi si služijo kruh, poravna stroške. Predvsem pa smo lahko zadovoljni, da je intervencija potekala relativno varno in pod nadzorom, da življenja niso bila ogrožena v nobenem trenutku ter da večjih poškodb ni zabeleženih. 

Občina Ajdovščina se zahvaljuje vsem, ki ste nesebično priskočili na pomoč - mnogi po službeni dolžnosti, še več vas je bilo takih, ki ste stopili v akcijo zato, da bi pomagali. Dokazali smo, da smo humana in solidarna skupnost, ki zna stopiti skupaj in si pomagati. Hvala vam!