Mednarodni ekološki in kulturni projekt »Z roko v roki za lepši svet«

datum: 07.02.2014
kategorija: Novice

Z novo zakonodajo se je tudi naša občina podala na pot k bolj ekološkemu načinu življenja. Menjava uličnih svetilk, ki povzročajo manj svetlobnega onesnaževanja, ureditev mnogih ekoloških otokov, smetnjaki za biološko razgradljive odpadke, ki so jih v dar dobila vsa gospodinjstva in druge akcije, so majhni in hkrati veliki koraki, ki prebivalcem omogočajo in jih osveščajo o bolj ekološkem načinu življenja. Občinski upravi in službam se učenci in učitelji OŠ Danila Lokarja zahvaljujemo za vse, kar so že storili (in še bodo) v tej smeri.

Mednarodni ekološki in kulturni projekt »Z roko v roki za lepši svet«Šola je tista, ki lahko pripomore k vzgoji in izobraževanju občanov. Na OŠ Danila Lokarja smo se v želji po osveščanju učencev, posredno še staršev in tudi mnogih gospodinjstev v Ajdovščini,  pridružili ekološkemu in kulturnemu mednarodnemu projektu Comenius, z naslovom »Z roko v roki za lepši svet«. Projekt traja dve leti. V programu večstranske medkulturne izmenjave sodeluje devet šol iz devetih različnih držav (Slovenija, Italija, Poljska, Madžarska, Velika Britanija, Bolgarija, Španija, Turčija, Nemčija). Preko gostovanj v vseh partnerskih državah in srečanj različnih učiteljev in učencev ter preko različnih akcij, ki Mednarodni ekološki in kulturni projekt »Z roko v roki za lepši svet«uresničujejo naloge in cilje programa, se izmenjujejo izkušnje in ideje, ki bodo v prihodnosti pomagale reševati problematiko povezano z neekološkim načinom življenja.

Za izmenjavo v Veliki Britaniji smo na šoli izbrali sedem petošolcev iz vseh petih razredov in podružnične šole.  Nina, Žan, Pia, Sebastjan, Hana, Matic in Gabrijela so v januarju obiskali »Wheatfield primary school« v Bristolu, v Veliki Britaniji. Teden so preživeli v družbi angleško govorečih sovrstnikov, spoznali njihov način šolanja, aktivno sodelovali pri pouku, se seznanili z njihovo Mednarodni ekološki in kulturni projekt »Z roko v roki za lepši svet«kulturno dediščino, poslušali predstavitve okoljske problematike v drugih državah ter predstavili domač sistem ravnanja z odpadki. Naši učenci so kljub temu, da se šele drugo leto učijo angleški jezik, navdušili partnerje iz vseh držav. Predstavili so jim del slovenske kulture, opisali nekaj ekoloških akcij, ki jih izvajamo v okviru pouka in obšolskih dejavnosti ter prikazali, kako poteka zbiranje, ločevanje, razgradnja in ponovna raba odpadkov pri nas. Predstavitev je dosegla veliko odobravanja in mnoge ideje smo prenesli tudi na šole v drugih državah, kjer je ravnanje z odpadki še vedno zelo obremenjujoče za okolje.

V mesecu marcu bomo na OŠ Danila Lokarja gostili učitelje in učence partnerskih držav. Pri nas bodo spoznali, kako poteka izobraževalni sistem v Sloveniji, predstavili jim bomo našo kulturno dediščino in prikazali izvajanje okoljevarstvenih ukrepov na šoli in v okolici. Med drugim bodo vsi člani partnerskih držav prisostvovali pri urah rednega pouka, sodelovali v delavnicah in predstavili poizkuse na temo onesnaženosti zraka v njihovem okolju.

Mednarodni ekološki in kulturni projekt »Z roko v roki za lepši svet«Tako kot z rednimi programi, ki potekajo na šoli, se tudi s sodelovanjem v mednarodnem projektu »Z roko v roki za lepši svet« na OŠ Danila Lokarja trudimo širiti obzorja naših učencev in širše družbe. Vabimo vas k spremljanju projekta na spletni strani: http://forawonderfulland.wordpress.com/

Saša Kravos in Anuša Blažko