Besedovalnica ali V torek se dobimo v knjižnici

datum: 04.10.2013
kategorija: Novice

Delavnica kreativnega pisanja – Besedovalnica je v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini odprla vrata v začetku julija v okviru poletne ponudbe knjižnice. Vodi jo priznani literat iz Ajdovščine Bojan Bizjak - Zakawsky, ki je delavnico tudi vsebinsko zastavil. Od pet do osem udeleženk in udeležencev se v knjižnici sestaja enkrat tedensko, ob torkih med 16.30 in 18. uro. Besedovalnica bo predvidoma potekala tudi čez zimo in se bo iztekla junija prihodnje leto. Skrajni rok, ko bi vanjo lahko pristopili novi udeleženci, je mimo, saj so zdajšnji člani vstopili v ustvarjalno fazo in se pripravljajo na prvi literarni večer. Zato pa se bodo tisti, ki menijo, da bodo čez zimo imeli več časa, lahko pridružili novi skupini, ki bi jo oblikovali v novembru.

»So, udeleženci so vidno napredovali pri časovnem obdelovanju zgodb. Trenutno se ukvarjamo z zgoščevanjem pripovedi in z racionalizacijo gradiva. Jeseni začenjamo nov segment psihološke teme kot samostojnega dela daljših pripovedi. Kakovostna rast ustvarjenega je opazna«, pravi mentor in kreator Besedovalnice Bojan Bizjak. Doslej so udeleženci, šest zelo rednih, pozornost in čas posvetili kratki prozi, stilu pisanja, analizi branja in razpravi o sproti nastajajočih literarnih izdelkih, ki jih napišejo doma. Ravno na domačem pisanju sloni razprava – udeleženci skupaj presojajo besedilo, mentor opominja na pozitivne plati ali na dele teksta, ki bi lahko bili boljši. Skozi primerjavo tekstov udeležencev samih in besedil uveljavljenih avtorjev se spoznavajo z zakonitostmi pisanja in tako oblikujejo lastni analitični pristop do literature.

Skupino oblikujejo  ženske in moški v starosti med 18 in 55 let, z izobrazbo od poklicne do univerzitetne; toda izobrazba ni najpomembnejša, poudarja Bizjak. Pomemben je cilj, ki si ga zastavi vsak zase. Večji del izmed njih se še ni preizkusil v pisanju ali pa je ostalo le pri poskusu. Udeleženci so povečini iz občine Ajdovščina, prihajajo pa tudi iz novogoriške.

Bojan Bizjak v bližnji prihodnosti načrtuje, da skupina povabi medse goste, s katerimi naj bi delavnice potekale »v živo«. Prvi bo na vrsti pisatelj Aldo Černigoj. V kratkem nameravajo pripraviti tudi literarni večer. Skupina pa obeta tudi pripravo slovarčka posebne vrste: na srečanjih nastalih novih besed in besednih zvez; bera je zares bogata, je zadovoljen Bizjak.

Odslej bo mogoče delavnico spremljati na spletni strani Lavričeve knjižnice, kjer bodo objavljena besedila. Besedovalnica se torej po uspešni poletni splovitvi v skladu z načrtom pomika dalje. Knjižnica bo v okviru 150-letnice v letu 2014 izdala tudi publikacijo s kratko prozo udeležencev in na najlepši možni način zaznamovala prvo delavnico, s katero poskuša vzpodbuditi aktivno ustvarjalno pisanje na Vipavskem.

Naj dodamo v krepkem tisku: če vas zanima udeležba v delavnici kreativnega pisanja, se le oglasite v knjižnici ali pa neposredno pri Bojanu Bizjaku Zakawskem – ki mimogrede pričakuje izid svoje nove knjige.

AL