Prikaz čiščenja divjega odlagališča gradbenih odpadkov in postopkov njihove predelave

datum: 20.09.2013
kategorija: Novice

Včeraj je v Ajdovščini potekal prikaz čiščenja divjega odlagališča gradbenih odpadkov in postopkov njihove predelave. Prezentacija je potekala v okviru projekta Promocija recikliranja industrijskih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu - ReBirth, ki ga finančno podpirata Evropska unija (program LIFE+) in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Namen prikaza je bil pritegniti vse deležnike k aktivnejšemu ukvarjanju s čiščenjem divjih odlagališč in predstaviti možnosti recikliranja gradbenih odpadkov.

Čiščenje divjega odlagališča Zanimanje je bilo precejšnje, kar niti ne preseneča, glede na podatek, da je v Sloveniji skoraj 11 tisoč divjih odlagališč, na katerih je 2/3 gradbenih odpadkov. Na dogodku se je tako zbralo skoraj 90 predstavnikov občin in upravnih enot, nevladnih organizacij, zbiralcev in predelovalcev gradbenih odpadkov, investitorjev in izvajalcev gradbenih del kot tudi uporabnikov gradbenih proizvodov in oseb, ki se ukvarjajo z okoljem. Zbrane je uvodoma pozdravil župan Občine Ajdovščina, Marjan Poljšak, ki je opozoril na dolžnost nas vseh k prizadevanju za čim boljši odnos do narave.

Center za predelavo gradbenih odpadkov LažeUdeleženci so se najprej seznanili s tehničnimi pripravami in zakonoskimi podlagami, nato s potekom čiščenja divjega odlagališča, sledila je prezentacija postopka v naravi -  od čiščenja vegetacije, izločitve nevarnih odpadkov, do sortiranja, razvrščanja in prebiranja odpadkov. Za konec pa so si udeleženci ogledali še Predelovalni center gradbenih odpadkov v Lažah.

Zvonko Cotič iz podjetja Structum d.o.o. je strnil bistvo prikaza: »Gradbeni odpadki so odlična surovina v gradbeništvu, saj lahko iz gradbenih odpadkov naredimo reciklirane agregate, te pa lahko uporabimo za nasipe, zasipe, pravilno zbrane pa tudi za gradbene proizvode z višjimi varnostnimi zahtevami, npr. v betonih. Z uporabo recikliranih agregatov ohranjamo naravne vire in pokrajino, poleg tega so taki agregati tudi cenejši ob primerljivi kakovosti.