Ob Taborniškem domu na Kovku bo zrasel nov objekt

datum: 28.08.2013
kategorija: Sporočila za javnost

Taborniški dom na Kovku

Včeraj je iz Ministrstva za kmetijstvo na Občino Ajdovščina prispela prijetna informacija – preko razpisa zaprošena nepovratna sredstva za objekt ob Taborniškem domu na Kovku so odobrena.

Projekt Objekt ob Taborniškem domu na Kovku predvideva izgradnjo manjšega objekta ter čistilne naprave ob obstoječem taborniškem domu, opremo za objekt in zunanjo ureditev. Enostaven enoetažni objekt bo vseboval sanitarije s tušem, pralnico, shrambo in večnamensko pokrito zunanjo teraso. Umeščen bo pod severozahodno fasado obstoječega doma. V sklopu zunanje ureditve bodo urejena štiri parkirna mesta ter kurišče, namenjeno varnemu kurjenju ognja na prostem.

Celotna bruto vrednost projekta je 111.004,98 evra. Preko javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, Agencije za kmetijske trge – Obnova in razvoj vasi v okviru programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 je Občina Ajdovščina pridobila 60 % vrednosti upravičenih stroškov, oziroma dobrih 52 tisoč evrov nepovratnih sredstev – prav toliko, kot je zaprosila.

Nov objekt bo dobrodošel za domače tabornike iz roda Mladi bori, katerih članstvo iz leta v leto narašča, obstoječi prostori stare šole na Kovku pa postajajo tesni. S projektom pa bodo pridobili tudi domačini in drugi obiskovalci, saj bo objekt zaradi svoje zasnove, uporaben samostojno.

Razpis za izbiro izvajalca je bil že izveden, izvajalec bo izbran v kratkem. Gradnja se bo pričela po terminskem planu, torej konec septembra, ter bo zaključena do konca letošnjega leta.  

 EU zastavaEvropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Evropa investira v podeželje

 

 

Grb Občine Ajdovščina

 Slo zastava

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Program razvoja podeželja 2007-2013, Ukrep 322:Obnova in razvoj vasi.