SŠ Veno Pilon najbolj trajnostno mobilna šola

datum: 31.05.2013
kategorija: Novice

Včeraj sta Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Focus, društvo za sonaraven razvoj, zmagovalcem "Tekmovanja za najbolj trajnostno mobilno srednjo šolo" ter natečaja za najboljši izdelek na temo "Za prijaznejši potniški promet" podelila priznanja in nagrade. Prejeli so jih dijaki Srednje šole Vena Pilona Ajdovščina, ki je postala najbolj trajnostno mobilna slovenska srednja šola, ter dijaki Šolskega centra Kriško - Sevnica.

Priznanje - dobimo se na postaji - SŠVeno Pilon maj 2013Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Focus, društvo za sonaraven razvoj, sta v okviru projekta "Dobimo se na postaji" za šolsko leto 2012/2013 razpisala nagradni natečaj za najboljše izdelke dijakov z naslovom "Za prijaznejši javni potniški promet" ter nagradno "Tekmovanje za najbolj trajnostno mobilno srednjo šolo". Na obeh razpisih je skupaj sodelovalo 9 slovenskih srednjih šol.

V tekmovanju za najbolj trajnostno mobilno šolo je sodelovalo 5 slovenskih srednjih šol (Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana, Šolski center Krško – Sevnica, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina), ki so se zavezale, da bodo v okviru svojih zmožnosti spodbujale trajnosten način prihoda v šolo tako zaposlenih kot dijakov. Pri tem se je najbolje odrezala Srednja šola Vena Pilona iz Ajdovščine z ekipo dijakov: Anita Birsa, Urša Vetrih, Maruša Štokelj, Mateja Škrlj, Emina Čibukčić, Karin Fišer Lackovič, Blaž Benedik, Vid Marinič, Ana Marija Novak, Anja Ferjančič, Petra Koren, Evelin Ternav, pod mentorstvom profesorice Karmen Lemut. Dijaki so si s
spodbujanjem uporabe javnega potniškega prometa (JPP), kolesa in pešpoti do šole, zbiranjem podatkov o načinih prihoda v šolo med dijaki in zaposlenimi, sodelovanjem z lokalnimi oblastmi pri postavitvi kažipotov iz postaje JPP do šole, pripravo predstavitve dobrih praks med zaposlenimi na šoli za oglaševanje na šolskih TV ter promocijo svojih aktivnosti v drugih medijih, za nagrado prislužili dve mestni kolesi.

Ker nočemo biti pasivni in ker osveščenost o trajnostni mobilnosti na šoli in širše še ni na visoki ravni, a želimo to izboljšati in ker imajo zaposleni in dijaki na šoli veliko dobrih idej tudi na tem področju, smo se na tekmovanje »Za najbolj trajnostno mobilno šolo« tudi prijavili,” je motivacijo za sodelovanje v projektu opisala mentorica Karmen Lemut iz Srednje šole Vena Pilona.

Čestitamo dijakom - ne zgolj za nagrado, pač pa predvsem za zavzeto delo ter za okolju in človeku prijazen projekt.

Projekt Dobimo se na postajo sofinancira EU iz Kohezijskih skladov.