Mlinotest naj ostane podjetje s sedežem v Ajdovščini

datum: 21.05.2013
kategorija: Sporočila za javnost

Občina Ajdovščina želi domača podjetja obdržati v domačem kraju. Ob nakazovanju možnosti prevzema Mlinotesta s strani njegovega največjega konkurenta v državi ter nameravana prodaja le-tega, Občina Ajdovščina na podlagi preteklih grenkih izkušenj izraža veliko zaskrbljenost.

Še nekaj let nazaj je bila Ajdovščina eno najbolj gospodarsko cvetočih središč v Sloveniji. Tu se je na podlagi dediščine preteklosti odlično razvijala predvsem lesna, prehrambena, kovinska, tekstilna, gradbena industrija. Velika in pomembna podjetja z znanimi blagovnimi znamkami in odličnimi referencami so oblikovala življenje v naših krajih. Splošna gospodarska kriza je kljub prizadevanjem za drugačen razplet naše gospodarstvo pahnila v hudo stisko. Gospodarstvo potrebuje velika podjetja, ta so običajno vir razvoja, predvsem pa zaposlitveno okolje, ki daje domačim ljudem kruh in vliva optimizem, ki ga vsi potrebujemo.

V Občini Ajdovščina smo zaskrbljeni, ker zaznavamo potencialne želje po lastniških spremembah v podjetjih, ki imajo sedež v naši občini. Mlinotest je podjetje, ki je zraslo s krajem in ki občini daje izjemno veliko – ob nepogrešljivih in v teh časih prepotrebnih delovnih mestih tudi vero v prihodnost! 

Podjetje s tako bogato tradicijo, programom in vizijo razvoja je zanimiva tarča za marsikoga, zato opozarjamo, da nakazovanje prevzemnih aktivnost najpomembnejšega konkurenta Mlinotesta v državi lahko pripelje do takšnega razpleta, ki je nekatera večja ajdovska podjetja že pahnil v težave. Izčrpani domači gospodarski potenciali ne zagotavljajo socialne varnosti, namesto razvoja opažamo opuščanja dela in odpuščanje delavcev.

Pretekli primeri so bili boleča izkušnja, v kratkem času so povzročili popolno destrukcijo gospodarske slike v občini. Zato ne bomo več pristajali na krinko raznih racionalizacij, delitve dela, specializacij in izmišljenih oblik pomoči ali dolgoročnega prestrukturiranja gospodarstva Ajdovščine in celotne Vipavske doline. Za naše sedaj največje živilskopredelovalno podjetje Mlinotest ne moremo in ne bomo več dovolili enakega ali podobnega scenarija. Zaradi 800 delovnih mest, zaradi ugledne blagovne znamke, zaradi vpetosti podjetja v celotno gospodarsko in družbeno sliko ter primarno kmetijsko pridelavo Vipavske doline, si bomo prizadevali, da ostane Mlinotest podjetje, ki bo tudi v prihodnje ostalo v Ajdovščini z vsemi svojimi poslovnimi funkcijami in ne samo kot obrat nekoga, ki mu okolje, v katerem podjetje deluje, ne pomeni nič drugega kot črpanje znanja in pridnosti zaposlenih. Pri tem se sklicujemo tudi na izjavo predsednika uprave ljubljanskega Žita, Janeza Bojca, ki je letošnjega februarja za časopis Finance izjavil, da se za prevzem Mlinotesta ne bodo odločili brez podpore lokalne skupnosti.

Pričakujemo, da bo vodstvo Mlinotesta storilo vse, da zaščiti poslovni položaj podjetja in njegove potenciale ter pomen za občino Ajdovščina in celotno Vipavsko dolino. Pri tem mu dajemo vso podporo. Glede na njihova stališča in dosedanjo skrb za poslovni položaj ter rast podjetja, tehnologijo in razvoj blagovne znamke pa smo prepričani, da se zavedajo odgovornosti, ki jih imajo in kaj kraj od njih pričakuje.

Izjavo so s svojim podpisom podprli vsi člani Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občina Ajdovščina