Še je upanje za Primorje

datum: 10.05.2013
kategorija: Sporočila za javnost

Župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak se je s svojim svetovalcem včeraj udeležil sestanka pri državnem sekretarju Vlade RS, Gašparju Gašparju Mišiču, v Ljubljani, na temo reševanja gradbenega podjetja Primorja. Sestanka so se udeležili še stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec z ekipo, predstavniki sindikatov, predstavniki Ministrstva za pravosodje, predstavniki upniškega odbora Primorja iz NLB ter predstavnika SID banke.

 Temeljna ideja pobudnikov reševanja domačega gradbenega podjetja je ločiti nematerialno vrednost Primorja – blagovno znamko, pravno osebo, znanje in reference – ter tako oživiti kar je najpomembnejšega od Primorja. K temu bi lahko pripomogel Zakon o razdolževanju podjetij, ki je v pripravi na Vladi RS in na Ministrstvu za pravosodje in prav Primorje bi lahko bilo prvi pozitivni primer reševanja podjetja v težavah s tem zakonom. Potrebne so seveda tudi še spremembe zakonodaje in predpisov s področja stečajev in javnega naročanja. Večina je menila, da je prodaja nematerialne vrednosti Primorja mogoča že po sedanji zakonodaji.

Minister Stepišnik, 5. maj 2013Minister za gospodarstvo in razvoj, mag. Stanko Stepišnik, ki se je udeležil slavnostne seje ob prazniku občine Ajdovščina, 5. maju, je na predhodni tiskovni konferenci zagotovil, da ministrstvo lahko precej pomaga podjetjem v Ajdovščini: »Vlada Alenke Bratušek si je zadala, da bo prioritetno predvsem ohranjala delovna mesta in pomagala tistim podjetjem, ki jih ustvarjajo. Tu je nekaj podjetij, ki so v stečaju, kjer se še mogoče da rešiti blagovna znamka, reference, zdravo tehnološko jedro, nekaj zaposlenih, okoli katerih bi se potem začelo graditi malo podjetje.« Minister tudi meni, da je škoda pustiti umreti podjetja: »Smatramo, da smo v tej državi preveč izgubili – kompletno gradbeništvo, še prej lesno predelovalno industrijo, kompletno tekstilno industrijo. Skratka, ustaviti moramo te trende padanja, iz defenzive moramo dejansko priti v ofenzivo, kamor pa lahko pridemo le, če bomo izkoristili obstoječe znanje, če bomo gradili na tradicionalnih vrednotah. Znanje, ki se je nakopičilo v podjetjih, kot je Primorje, je treba ohraniti.«

Na Občini Ajdovščina se je takoj po pobudi Državnega sekretarja Mišiča (5.5.2013) za Primorje organizirala skupina, sestavljena iz občinske politike, uprave in predstavnikov podjetij »iz kroga Primorja«. Podjetja iz »kroga Primorja« so podjetja, ki so ob stečaju nastala iz Primorja in tista, ki so z njim veliko sodelovala, tudi nastala ob Primorju, ter so bila delno ali v veliki meri »hišna podjetja«. V teh podjetjih so sedaj (pre)zaposleni tudi pomembni strokovnjaki Primorja, ki so glavni nosilci znanja in brez katerih reference niso uporabne.

Ustanovitev takšnega podjetja je utemeljena tudi z že obstoječimi investicijami – v Sloveniji se v bližnji prihodnosti načrtuje za preko 500 milijonov evrov investicij, pretežno z evropskimi sredstvi, ter z nastopi na dosedanjih trgih Primorja.

Župan Marjan Poljšak: »Logično in jasno je, da se bo »Ajdovska skupina« - Občina in podjetja »iz kroga Primorja« - trudila za uresničitev obnove krovnega podjetja Primorje z vsemi močmi in možnostmi!  To pa je mogoče zaradi podpore sedaj vladajoče politike

Občina Ajdovščina