V Ajdovščini bomo gradili nov vrtec

datum: 30.04.2013
kategorija: Sporočila za javnost

Župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak in direktor podjetja Kolektor Koling d.o.o. Idrija Tine Vadnal sta danes dopoldan v prostorih Občine Ajdovščina podpisala pogodbo za izgradnjo novega vrtca v mestu Ajdovščina. Projekt izgradnje vrtca je podprt s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Podpis pogodbe- izgradnja vrtca - april 2013Župan Marjan Poljšak je izrazil veselje ob podpisu pogodbe za izgradnjo novega objekta Otroškega vrtca Ajdovščina. Otrok v Ajdovščini je vedno več, Občina pa je uspela pridobiti tudi dobršen del evropskih sredstev za izgradnjo. Župan zaupa podjetju Kolektor Koling iz Idrije, saj so izkušnje iz dosedanjih sodelovanj s podjetjem dobre, ter je prepričan v kakovost izvedenih del.

Direktor Kolektor Kolinga iz Idrije, Tine Vadnal, je prepričan, da je na voljo dovolj časa za kakovostno gradnjo:  »Obljubim vam, da bomo pri izvedbi angažirali tudi ogromno lokalnih firm iz Ajdovščine, da bodo sodelovali pri projektu ter da bomo ta posel zaključili v obojestransko zadovoljstvo investitorja in izvajalca.«.

Podpisu pogodbe je prisostvovala tudi ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina Alenka Močnik. Povedala je, da je prostorska stiska vrtca v zadnjih letih kar precejšnja, saj sta obstoječi stavbi premajhni in so nekateri oddelki organizirani v prostorih šol. »Vsi se veselimo, starši, otroci in zaposleni,  da bomo končno tudi v mestu Ajdovščina prišli do novozgrajenega, modernega in varnega vrtca,« je dodala Močnikova.

O investiciji:

V sklopu investicije bo zgrajen nizko-energetski pritlični objekt novega vrtca s pripadajočo zunanjo ureditvijo, tik ob obstoječem vrtcu na Ribniku. V novih prostorih bodo urejeni 4 oddelki vrtca, 3 oddelki za otroke prvega starostnega obdobja ter 1 oddelek za otroke drugega starostnega obdobja. Nov objekt bo delno podkleten za namene zaklonišča, ki pa ga bo vrtec v mirnih časih koristil kot skladišče. Na severni strani vrtca bosta urejena uvoz in parkirišče, na južni strani pa bo večje zunanje otroško igrišče, ki bo služilo tudi otrokom iz obstoječega vrtca.

Projektno dokumentacijo je izdelalo projektivno podjetje IPSA AMBIENTI d.o.o. iz Ajdovščine, avtorica projekta je arhitektka Urška Mužina Rodman. Podjetje Kolektor Koling se je s podpisom pogodbe zavezalo v celoti izvesti gradbena in obrtna ter instalacijska dela objekta vrtca, vključno z opremo kuhinje, tehnološko opremo zaklonišča ter izvedbo zunanje ureditve. Dela se bodo pričela v začetku maja, zaključena pa bodo do junija 2014.

Pogodbena vrednost del znaša 1.020.587 evrov. Občina Ajdovščina je v proračunu zagotovila 36,33 % sredstev, preostalo pa bosta prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi“.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve %u201CRegionalni razvojni programi%u201C.