Da bomo pripravljeni

datum: 28.03.2013
kategorija: Sporočila za javnost

Lokavški plaz Slano blato

Občina Ajdovščina s sodelovanjem v dveh mednarodnih projektih iz področja reševanja in zaščite išče nove rešitve za preventivo pred naravnimi nesrečami ter sredstva za izvedbo preventivne zaščite. Projekt RISK je uspešno prestal vsa sita in je že v realizaciji, projekt HOLISTIK pa je še v fazi preverjanja na pristojni evropski komisiji in čaka na potrditev.

Cilj projekta RISK je naštudirati tveganja in pripraviti načrte za pravočasno in učinkovito posredovanje ob naravnih nesrečah. »Občina je v ta projekt vstopila predvsem zato, ker prav naše območje pesti vrsta naravnih nesreč. Ogrožajo nas veliki zemeljski plazovi, smo na poplavnem območju reke Vipave, življenje nam kroji močna burja, v poletnem času pa je zaradi suše naše območje izrazito požarno ogroženo. Kadar se nesreče zgodijo, proti njim lahko storimo razmeroma malo. Z ustreznimi, tudi strateškimi odločitvami, lahko naredimo bistveno več ter načrte in protokole ustrezno pripravimo ter s preventivnimi ukrepi zmanjšamo tako škodo, kot ogroženost premoženja in življenj na minimalno možno raven,« pojasnjuje direktor občinske uprave Janez Furlan.

V mednarodnem projektu poleg Občine Ajdovščina sodeluje še Fakulteta za gradbeništvo univerze v Ljubljani ter partnerji iz Italije, Nemčije in Francije. V  glavnem so bile k partnerstvu povabljene institucije iz stroke, ki producirajo lastno znanje in razvoj, Občina Ajdovščina pa nastopa kot partner z veliko izkušnjami, ki bodo stroki koristile pri snovanju obrambnih mehanizmov in orodij za posredovanje. Partnerji bodo skozi projekt pripravili oceno tveganj, na podlagi katere bodo izdelani scenariji posredovanj ob naravnih nesrečah za posamezna območja. Vsi ti protokoli pa bodo povezani v skupni informacijski sistem, ki bo omogočal tudi čezmejno sodelovanje ter posredovanje ob naravnih nesrečah. Furlan pri tem poudarja, da je dober primer za to reševanje plazu Slano blato, ki je danes svetovno znan primer, tako rekoč »učilnica v naravi«.

Projekt je v celoti »težak« 665.000 evrov, ajdovski del mednarodnega projekta pa bo znašal 60.000 evrov. Kar 75 % vrednosti financira evropska komisija, delež Občine Ajdovščina, 15.000 evrov, zagotavlja letošnji proračun.

Tudi projekt HOLISTIK ima mednarodni značaj in želi črpati sredstva iz čezmejnega programa Jadranska pobuda, vanj so se vključile vse države okoli Jadranskega morja. Namen projekta je zgodnje odkrivanje požarov v naravi. Partnerji so se namenili postaviti sistem odkrivanja požarov v naravi s pomočjo termovizijske tehnologije in avtomatske obdelave podatkov. Zanimivo je, da je eden od ciljev projekta zmanjšanje lažnih požarnih alarmov. Občina Ajdovščina želi preko projekta Holistik vzpostaviti točko s termovizijsko kamero, ki bi na geostrateški lokaciji lahko zajemala zelo široko območje.

Celotni projekt je vreden 12 milijonov evrov, vrednost ajdovskega dela je 560.000 evrov, Evropa pa bo primaknila kar 95 % sredstev. Pridobitev tega projekta bi bila odlična za Ajdovščino, saj bi pridobili dober sistem požarnega obveščanja, vso potrebno opremo za odkrivanje in opazovanje požarov ter za nadzor požarišč, pa tudi nekaj specialne gasilske opreme. Furlan ocenjuje, da so možnosti za uspeh projekta na razpisu velike, saj je dobro pripravljen, skupaj je stopilo kar 18 partnerjev iz 8 držav, ki se vsi spopadajo s težavami požarne varnosti in imajo velike potrebe po dobrem sistemu požarnega opozarjanja.

 

Sh