Sladek batujski izziv podeželja

datum: 11.03.2013
kategorija: Novice

Batujske gospodinje so nazaj v življenje obudile tradicionalni Batujski štrukelj. Skozi delavnice na pobudo Krajevne skupnosti Batuje, pod okriljem Ljudske univerze Ajdovščina in pod vodstvom zgodovinarke Slavice Plahuta so vadile pripravo te tradicionalne kulinarične posebnosti svojega kraja.

Batujski štruklji-delavnica-6mar013 058To je bila že druga tovrstna delavnica v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina v Batujah, tokrat pod naslovom Izzivi podeželja. Velik del izobraževalne delavnice so udeleženci presedeli za računalnikom in se z navdušenjem učili sodobne komunikacije. Sicer pa so se seznanjali še s sadjarstvom, vinogradništvom, urejanjem prostora, vrtov. V sklopu te delavnice so izdelali hortikulturno ureditev kotička ob avtobusni postaji in ekološkem otoku sredi vasi, ki ga bodo letos tudi zasadili. Tu imajo namen urediti turistično informativno točko, kjer bodo obiskovalci našli zanimive informacije o posebnostih kraja, tudi o arheološkem najdišču pri nekdanji cerkvi sv. Ane, kjer je bilo lani odkrito spominsko obeležje. In prav na lanski šagri sv. Ane so Batujci prvič javno promovirali svojo lokalno kulinarično posebnost – Batujski štrukelj.

Skrivnost Batujskih štrukljev je »podkuha«

Batujski štruklji-delavnica-6mar013 051»Batujski štruklji kar živijo med starejšimi gospodinjami tu v Batujah in jih ob prazničnih dneh tudi pripravljajo. Žal pa mladi rod tega ne pozna,« pravi gospa Slavica Plahuta, zgodovinarka in  raziskovalka kulinarične preteklosti, ki je odkrivala zgodbo Batujskega štruklja. Recept je podedovala po svoji mami, želi si, da bi ga podedovali tudi »tamladi« ter to znanje prenašali naprej. Batujski štruklji so posebnost, ki lahko svojevrstno in odlično predstavljajo kraj: »V mojem raziskovalnem delu kulinarične dediščine nisem nikjer zasledila takih štrukljev, kot jih imamo v Batujah. Podobne imajo v Mirnu, vendar ne takih.« Posebnost Batujskih štrukljev je skuta iz jajc in mleka, ki ji batujske gospodinje dodajajo limono. To je le del nadeva kvašenega kuhanega štruklja, zaradi katerega pa je še posebej bogat in sočen. Je pa Batujski štrukelj tudi zelo star. Gospa Slavica je morala pobrskati kar daleč nazaj: »Mi rečemo tej naši skuti »podkuha«. V SSKJ te besede ni, v Pleteršnikovem slovarju pa najdemo »podkuhavico«, ki pomeni sesirjeno zgoščeno mleko. Torej je bil izraz živ v 19. stoletju, nato pa je beseda izginila, štruklji so torej stari najmanj 120 let!« Štrukelj zahteva svoj čas priprave, zato so gospodinje vmesni čas izkoristile še za spoznavanje drugih štrukljev iz bližnje in daljne okolice. Zadnji dan delavnice pa so se že pripravljale na praznike ter se naučile izdelati sončnico – posebej lično oblikovan praznični kruh, znan v Prekmurju.

Druženje je nekaj krasnega

Batujski štruklji-delavnica-6mar013 061Krajani so bili z delavnicami zadovoljni, o čemer priča tudi odlična udeležba – začeli so s 15 udeleženkami, na naslednjih srečanjih pa jih je bilo tudi 28. »To druženje je nekaj krasnega,« poudarja gospa Slavica Plahuta. Pri kuhanju so se gospodinjam pridružili celo moški, tovrstna srečevanja postajajo prijetna družabna obveza v kraju, dober glas o njih se širi in predsednik KS Ivan Vodopivec že razmišlja o nadaljevanju in se veseli tovrstnega dela s krajani. Velika pridobitev za kraj je nov večnamenski objekt na batujskem športnem igrišču, ki odlično služi svojemu namenu. Ivan Vodopivec je pohvalil sodelovanje z Ljudsko univerzo Ajdovščina, praktično znanje, ki ga s tovrstnimi izobraževanji pridobijo krajani, je dobrodošlo, saj ga potrebujejo in tudi uporabljajo.

Pridite na Batujske štruklje

IMG 9643Načrtov z Batujskimi štruklji pa z zadnjo delavnico še ni konec. Da zgodba in recept ne bosta šla v pozabo, so ju natisnili v brošuri. Domačo kulinarično posebnost bi želeli tudi unovčiti. Batujski štrukelj je zelo bogata jed, ki si jo ljudje niso mogli vedno privoščiti. Z njo pa so, tako kot drugod po Sloveniji, vabili na praznike. Obvezno so bili na mizi za šagro, pa ob rojstnih dnevih, godovanjih in ob likofih. V Batujah se je v zadnjih letih uveljavilo lepo število prireditev, kjer bi obiskovalcem lahko ponudili Batujske štruklje. Gospodinje so vešče priprave, Ivan Vodopivec pa poudarja, da gre za vrhunski izdelek: »To je Gospod Štrukelj!« Zamislili so si tudi že prezentacijo, saj »štrukelj ni nikoli sam«, pravi predsednik KS. Ozrli so se v domače sadovnjake in izbrali dostojno spremljevalko, ki bo s svojo aromo in kiselkastim okusom odlično dopolnila sladko bogato polnost – višnjo. 

Vam je zadišalo? Povabite se na Batujske štrukelje, skozi praznično batujsko leto bo dovolj priložnosti!

Sh