"Dobimo se na postaji" - na SŠ Veno Pilon spodbujajo trajnostno mobilnost

datum: 26.02.2013
kategorija: Novice

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina že drugo leto sodeluje v projektu »Dobimo se na postaji«, ki spodbuja trajnostno mobilnost s poudarkom na uporabi javnega potniškega prometa, hoje in kolesarjenja za prihode in odhode v / iz šole.

Dobimo se na postajiEna izmed aktivnosti, v katere se je šola vključila v okviru tega projekta je tudi »Tekmovanje za najbolj trajnostno mobilno srednjo šolo«. Učitelji in dijaki imajo veliko idej, kako promovirati trajnostno mobilnost med mladimi in v svoji lokalni skupnosti, za kar je to tekmovanje velika priložnost, da se pokaže izvirnost dijakov in zaposlenih, spodbuja sodelovanje dijakov in šole z lokalno skupnostjo, aktivno državljanstvo ter prostovoljstvo.

Tim dijakov in dijakinj je na podlagi pripravljenega načrta, posvetovanj z vodstvom šole in predstavniki Občine Ajdovščina, oddelka za okolje in prostor, iz področja lokalnega prometa in zvez, uredil smerokaze za peš poti iz različnih koncev kraja do šole. Oznake so dobro vidne in opremljene z napisi, razmišljanji in prednostmi javnega prevoza, hoje in kolesarjenja.

Dobimo se na postajiDijaki pripravljajo tudi študijo urejenih kolesarskih parkirnih prostorov za šolske potrebe in kako obstoječa kolesarska stojala osvežiti z novo podobo, pobarvati zid ob stojalih in dodati napise o rabi koles, pravila in koristnosti. Dijaki so pripravili osveščevalne plakate o trajnostni mobilnosti in izobesili vozne rede avtobusov in vlakov, ki so uporabni za prihode in odhode v šolo.  Zaposleni na šoli se bomo za spodbujanje trajnostne mobilnosti še bolj kot doslej trudili z dobrim zgledom, saj nas veliko hodi v službo peš, s kolesom ali pa uporabljamo »carpooling«*.

Aktivnosti so v polnem teku, še vedno pa z veseljem sprejmemo še kakšno povezljivo idejo, ki bo prišla izven šole. Z objavljanjem naših aktivnosti v okviru trajnostne mobilnosti pozivamo tudi lokalno skupnost, da se nam pri tem pridruži. Vsak dan, ko je treba na delo ali po opravkih si organiziramo pot tako, da čim več opravimo peš, s kolesom ali javnim potniškim prometom.

Logo projekta Dobimo se na postaji Logo Kohezijski sklad SLO

 

Logo društvo Fokus

Logo SŠ VEno Pilon

 

Logo MZIP Logo IJP

*Kaj je »carpooling«? Kadar javni prevoz ni kakovosten, je spodbujanje »carpoolinga« oz. povečanja zasedenosti avtomobila preprost in učinkovit ukrep za zmanjšanje števila avtomobilov in stroškov. »Carpooling« je zelo učinkovit ukrep predvsem za posamezna podjetja, katerih delavci prihajajo v službo ob istem času.