Razpis za izbiro izvajalca za gradnjo OŠ Danila Lokarja Ajdovščina razveljavljen

datum: 22.01.2013
kategorija: Sporočila za javnost

Občina Ajdovščina je danes sprejela odločitev, da zavrne vse ponudbe iz javnega naročila za novogradnjo Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina ter pripravi novo javno naročilo, katerega razpisna dokumentacija bo prilagojena trenutnim razmeram na trgu in bo omogočala večjo konkurenčnost med ponudniki.

S stečajem podjetja Primorje se je ustavila tudi gradnja novega objekta Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Poiskati je bilo potrebno novega izvajalca, zato je bilo konec oktobra 2012 objavljeno novo javno naročilo za dokončanje gradnje. Ponudbe je pravočasno oddalo 9 ponudnikov. V postopku preverjanja pa je bilo ugotovljeno, da nobena od njih v celoti ne ustreza zahtevanim pogojem. Zato je Občina Ajdovščina sprejela odločitev, da zavrne vse ponudbe, saj po določilih Zakona o javnem naročanju po preteku roka za prejem ponudb ni več dopustno spreminjati razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija, ki je bila v aktualnem naročilu, glede na trenutne gospodarske razmere očitno precej striktna, bo spremenjena na način, da bo omogočala večjo konkurenčnost ter bo prilagojena trenutnim razmeram na gradbenem trgu.

Občina Ajdovščina upa, da novi postopki ne bodo bistveno vplivali na zastavljen časovni potek gradnje nove šole.