Mladinski center in hotel Ajdovščina v letu 2012

datum: 15.01.2013
kategorija: Novice

Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina je s svojo kakovostjo delovanja in stalnostjo ponudbe mladim, skupaj z vsemi organizacijami, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, in so lani dobile prostor v objektu, dokazal, da mladi lahko naredijo ogromno za mlade. Cilj delovanja MC-ja Hiša mladih je, da skozi leto, vsak mesec priredi tematski tedenski dogodek, pri katerem sodelujejo vse mladinske organizacije v Hiše mladih in širše. MC je lahko nosilec projekta ali pa sodelujoči partner, projekt se lahko odvija v Hiši madih ali kje drugje.

Tako je MC lani ponovil: nadvse uspešen MC teden mode, kjer priložnost dobijo mladi modni oblikovalci iz cele Slovenije; Festival Hiše mladih, kjer se predstavijo vse mladinske organizacije v hiši; ponovno z Občino Ajdovščina oživil tradicionalen dogodke Pustna parada, Miklavževanje, Prihod dedka Mraza ter Maturantsko parado v centru mesta.

Na novo pa začel s projektoma Baw Baw filmskim festivalom skupaj s Klubom ajdovskih študentov in dijakov ter Pantalonov lutkovni festival z OŠ Šturje.

MC je zopet pripomogel k izvedbi Letnega vrta Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Štrudl festa Kuda Javorov hudič ter ostalih dogodkov.

MC Hiša mladih povezuje uporabnike objekta ter jim v zgoščeni obliki ponuja izobraževalne, kulturne, zabavne in športne vsebine. S tem kaže na pozitivno delovanje mladinskega centra in ostalih organizacij znotraj Hiše mladih pri ponudbi dejavnosti za mlade čez celo leto.

 

Število nočitev Mladinskega hotela Ajdovščina ob koncu prvega celotnega koledarskega leta delovanja pričajo, da si le-ta utira in utrjuje mesto med kvalitetnimi ponudniki nočitvenih kapacitet na severnoprimorskem.

Število nočitev v letu 2012 namreč znaša približno 3.000, kar pomeni povprečno število dnevnih nočitev nekaj več kot 8 oseb na noč. Poleg tega z zadovoljstvom ugotavljamo, da se posamezni gostje kot tudi organizirane skupine (delovni vikendi organizacij, priprave športnih kolektivov, ipd.) vračajo, kar priča, da so gostje zadovoljni s kakovostjo storitev in prijaznostjo osebja.

Kolektiv Mladinskega centra in hotela Ajdovščina se zaveda, da lahko le s profesionalnostjo, kvaliteto storitve in delom na dolgi rok pridemo do želenih rezultatov, ki so: stalno izboljšanje ponudbe, ugodja nočitvenih kapacitet mladinskega hotela in rast letnega števila nočitev.

 

MC in hotel Hiša mladih Ajdovščina