Svet regije v Ajdovščini gostil ministra Bogoviča

datum: 10.01.2013
kategorija: Sporočila za javnost

Občina Ajdovščina je gostila januarsko sejo sveta regije, na katero je bil povabljen tudi Minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič. Osrednja točka tokratne seje je bila namreč problematika izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki v Novi Gorici.

Finančna perspektiva, iz katere je mogoče črpati sredstva za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki, se namreč izteka. Kohezijska sredstva za tovrstne projekte bodo namreč na voljo le še do konca leta, ob odobrenem projektu jih bo mogoče črpati še naslednji dve leti. Zato se s projektom odlagališča v Stari gori izredno mudi.

Nosilka skupne investicije vseh 13 severnoprimorskih občin je MO Nova Gorica, ki pripravlja dokumentacijo in usklajuje projekte. Župani so sprejeli sklep, da mora biti dokumentacija za izbiro izvajalca gradnje in opreme, ki se skupaj z ostalimi dokumenti pripravlja že dobri dve leti, dokončno pripravljena in usklajena z vsemi potrebnimi akterji do 7. februarja. Če namreč želimo center graditi s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev, jo to skrajni rok znotraj načrtovane časovnice. Poleg tega pa morajo občine v naslednjih 3 do 4 mesecih ustanoviti skupno javno podjetje, kar pomeni kar precejšen zalogaj – vseh 13 občinskih svetov mora namreč v tem času sprejeti odlok o ustanovitvi javnega podjetja, ki bo upravljalo z R CERO.

Regijski center za ravnanje z odpadki je edini tovrstni projekt zahodno od Ljubljane, zato je njegovo dokončanje v velikem interesu države. Minister in njegovi sodelavci so obljubili vso potrebno pomoč, da se bo tudi uresničil, saj v naslednji finančni perspektivi ni več predvidenih sredstev za tovrstne projekte.

Ajdovsko-vipavsko odlagališče v Dolgi Poljani ima trenutno dovoljenje za obratovanje še do konca januarja, za nadaljevanje obratovanja pa potrebuje novo okoljsko dovoljenje. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina je storila vse potrebno za pridobitev dovoljenja, ki bo delovanje odlagališča podaljšalo do konca leta 2015, ko bi moralo zaživeti regijsko odlagališče. Potrebuje le še bančno garancijo za finančno jamstvo za zapiranje odlagališča, ki pa je že zagotovljeno. Da bo okoljsko dovoljenje pridobljeno, je jasno povedal tudi minister Bogovič, hkrati pa poudaril, da je ajdovska deponija ena redkih, ki ima izpolnjene vse pogoje za delovanje.

Župani so na ministra naslovili tudi vprašanje in pripombo v zvezi s karto poplavnih območij, ki je v prvem predlogu izključevala porečje Vipave. Minister je zagotovil, da je v novem predlogu to območje vključeno, to pa je ključnega pomena predvsem zaradi zagotavljanja državnih sredstev za ukrepe, ki bodo zmanjševali ogroženost zaradi poplav. Na podlagi pripravljenega dokumenta bo namreč ministrstvo pripravilo program ukrepov in načrtov za trajno sanacijo težav.