Dober tek - danes je dan za tradicionalni slovenski zajtrk

datum: 16.11.2012
kategorija: Novice

Vlada RS je na svoji oktobrski seji razglasila tretji petek v novembru za dan slovenske hrane. S tem je domača hrana dobila pomemben pečat, potrošniki pa spodbudo, naj raje posegajo po domačem. Danes je torej dan za tradicdionalni slovenski zajtr, ki bo postrežen tudi šolarjem na vseh petih ajdovskih osnovnih šolah.

Vlada je razglasila dan slovenske hrane, ki bo obeležen vsak tretji petek v novembru, letos 16. novembra. Glavni cilj oziroma namen razglasitve dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. Zavedanje o pomenu lokalne trajnostne oskrbe je v Sloveniji čedalje pomembnejše področje, ki mu bo treba nameniti vse več pozornosti. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje si pri tem prizadeva z različnimi dejavnostmi in ukrepi. Vzpostavitev t.i. »kratkih verig« med pridelovalcem in potrošnikom, ki je ena od prioritetnih nalog ministrstva, bo zagotovo pozitivno vplivala na domačo pridelavo živil ter njeno povezovanje, na povečan obseg ponudbe raznolikih in kakovostnih živil lokalnega porekla, posledično pa tudi na znižanje cen in večjo potrošnjo. Z razglasitvijo dneva slovenske hrane se tudi sledi izvajanju sprejetim koalicijskim zavezam ter ciljem in namenu sprejetega Zakona o promociji kmetijskih in živilskih podjetij (Uradni list RS, št. 26/2011, 57/2012).

Na dan slovenske hrane bo potekal tudi Tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim želimo še posebej izpostaviti pomen hrane iz bližine in zdrav način prehranjevanja med najmlajšo populacijo, vzgojitelji, starši in drugo javnostjo. Vrtci in osnovne šole so bile tudi letos povabljene k aktivnemu sodelovanju, letos na nekoliko drugačen način, saj se zaradi pozebe, toče in predvsem suše, soočamo z močno zmanjšanim pridelkom medu, sadja, krme in žit, zato podjetja in kmetije ne bodo mogla zagotoviti živil z donacijo. Zato smo šolam in vrtcem predlagali, da na ta dan v okviru sredstev, ki jih imajo na razpolago za šolsko prehrano oz. oskrbni dan, dobavijo živila iz lokalnega okolja. Otroci bodo tako ta dan (vsaj za zajtrk) uživali živila, kot so kruh, mleko, maslo, med in jabolka – vse domačega izvora. Ob tem bodo vzgojitelji in učitelji otrokom prenašali vsebine s področja kmetijstva, okolja, zdravega prehranjevanja in gibanja, čebelarstva, pomena lokalne pridelave in predelave ali tudi namenili dan tej temi. V aktivnosti se prav tako lahko vključijo vsi lokalni deležniki in svojo dejavnost, izkušnje predstavijo otrokom ter navezujejo stike.

Pokažimo domačim pridelovalcem in predelovalcem hrane, da jih podpiramo in cenimo vsakodnevno delo, ki ga opravljajo z zavestjo, da bodo končni uporabniki prejeli kakovostno in svežo hrano z manj prevoženimi kilometri. Želimo si, da bi v letošnjem Tradicionalnem slovenskem zajtrku sodelovale vse šole in vrtci, saj je za dosego cilja potreben skupen nastop, povezovanje in dobro sodelovanje. Prav tako si želimo, da bi na dan slovenske hrane čim več ljudi z nakupom in uživanjem domačih pridelkov, podprlo domačo pridelavo in predelavo ter slovensko gospodarstvo, to prakso pa preneslo v svoj vsakdanjik. Dodatne informacije: http://www.tradicionalni-zajtrk.si/,

 Ministrstvo RS Za kmetijstvo in okolje