Slavnostni govor župana Občine Ajdovščina Marjana Poljšaka ob občinskem prazniku

datum: 07.05.2012
kategorija: Sporočila za javnost

V soboto, 5. maja 2012, je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekala slavnostna seja ob prazniku občine Ajdovščina, 5. maju, s katerim se spominjamo ustanovitve prve slovenske vlade po drugi svetovni vojni.
Kulturni program slovesnosti je zaznamoval Danilo Lokar, katerega 120-letnico rojstva bomo praznovali 9. maja, pel pa je MoPZ Napev pod vodstvom Matjaža Remca iz Batuj. Osrednji dogodek seje pa je bila podelitev priznanj, čestitamo letošnjim prejemnikom.
V nadaljevanju v celoti objavljamo slavnostni govor župana Marjana Poljšaka.

SLAVNOSTNI GOVOR ŽUPANA

Župan Marjan Poljšak, slavnostni govornik na proslavi ob prazniku občine, 5. maj 2012 Začenjam tradicionalno slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina na dan občinskega praznika, petega maja.

5. MAJA si vsako leto, kot v evangelijih, povemo iste besede o slavnem dogodku, v spomin na katerega imamo občinski praznik.
Občina Ajdovščina si je po drugi svetovni vojni za dan svojega občinskega praznika izbrala 5. maj, to je dan, ko je bila leta 1945 v osvobojeni Ajdovščini ustanovljena Narodna vlada Slovenije in je za nas najpomembnejši zgodovinski dogodek, ki se je zgodil na našem ozemlju. Temeljno vsebino tega dogodka in našega praznovanja opisuje določilo v Statutu naše občine: »V spomin na osvoboditev izpod fašizma in priključitev Primorske Sloveniji praznuje občina 5. maja, ko je bila ustanovljena Narodna vlada Slovenije, svoj praznik.« To Narodno vlado Slovenije smo po drugi svetovni vojni imenovali Prva slovenska vlada, kakor je bilo pred letom 1995 tudi navedeno v aktih naše občine: »Občina Ajdovščina praznuje 5. maja občinski praznik v spomin na ustanovitev prve slovenske vlade«. Zaradi zgodovinske simbolike in našega ponosa smo obdržali ime Prva slovenska vlada pri imenu Dvorana prve slovenske vlade in pri imenu Trg prve slovenske vlade. Ponosni smo na ustanovitev Narodne vlade Slovenije v Ajdovščini 5. maja 1945, ker to razumemo, kot enega najpomembnejših dejanj boja za obstoj in razvoj Slovenskega naroda, še posebej na Primorskem.

Vsako leto si na praznik občine ponovimo tudi slavnostne besede o duhovni vsebini naših rodov in naše skupnosti. Na občinski praznik občanke in občani ajdovske občine praznujemo tisto, kar smo in imamo zapisano v sebi, bistvo vsakega izmed nas, naših rodov, naših malih in velikih skupnosti; od pradavnine do danes zbrane izkušnje, spoznanja in sposobnosti, zapisane v našem nezavednem, v naši zavesti, neizbrisno zapisane v naših genih, v naši krvi. Spominjamo se naših prednikov in njihovega boja za obstanek ter razvoj skozi zgodovino. Slavimo njihovo ter našo voljo do preživetja in polnega življenja, njihovo ter našo pridnost in zagrizenost za delo, njihovo ter naše poštenje, bratsko sodelovanje in medsebojno pomoč. Kljubovali so vseh vrst okupatorjem, režimom in izdajalcem. Kot so oni zmogli obstati, bomo tudi mi.

Vsako leto se na občinski praznik veselimo naših uspehov z novimi OBČINSKIMI NALOŽBAMI. Glavne naložbe, zaključene v letu dni od prejšnjega občinskega praznika do današnjega, so:
- glavna vodovodna linija od Batuj do Lokavca,
- izgradnja glavnih kanalizacijskih linij za naselja Ustje, Dolenje, Budanje in Lokavec,
- cesta proti Izviru Hublja od Pal do fužinske cerkvice,
- glavna komunalna oprema stanovanjske soseske v Grivčah in Lavričevi ulici,
- obnove občinskih cest po krajevnih skupnostih,
- sodelovanje pri dokončanju ceste nad plazom Stogovce,
- dom krajanov Črniče,
- novi strehi na domu krajanov Kamnje in na bivši stavbi občine,
- športno igrišče v Lokavcu .
Pričete naložbe in naložbe v teku so:
- kanalizacijski priključki za naselja Ustje, Dolenje, Budanje in Lokavec,
- vodovod Malo Polje – Avžlak,
- celovita ureditev Vilharjeve ulice,
- večnamenski objekt na Ustjah,
- spremljajoči objekt pri športnem igrišču Batuje,
- športno igrišče Selo,
- nova mrliška vežica in širitev pokopališča v Podkraju.

Dokončani so projekti za preureditev stare šole na Brjah in idejni projekti za razstavno prodajni prostor pridelkov ter izdelkov Vipavske doline v Palah. Gradnja nove Osnovne šole Ajdovščina ne teče tako kot potrebujemo in želimo, sedaj čakamo na sprejetje rebalansa državnega proračuna, v katerem je predvideno sofinanciranje te investicije. Urejamo pogoje, da v Ajdovščino pride Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo - COBIK, ki dela na različnih raziskovalnih projektih visoke tehnologije s ciljem ustanovitve in razvoja novih inovativnih podjetij. Te projekte podpira Republika Slovenija in Evropska Unija.

Za pomoč in sodelovanje pri financiranju občinskih naložb se zahvaljujemo ministrstvom in službam vlade Republike Slovenije. Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvu za infrastrukturo in prostor se zahvaljujemo za sanacijo državnih cest čez plaz Znosence in nad plazom Stogovce.

KAKO ODGOVARJAMO NA SESUVANJE AJDOVSKEGA GOSPODARSTVA

Letošnje praznovanje je zagrenjeno zaradi še povečanega sesuvanja gospodarstva v naši občini, ki je sicer del sesuvanja slovenskega gospodarstva. To sesuvanje je v interesu centrov moči in mrež svetovnega kapitala ter kapitalizma. Njihovi sodelavci – kolaboranti so tisti slovenski politiki, ki so v Sloveniji ponovno uvedli izkoriščevalski kapitalizem in so vodili ter vodijo prodoru tujega, posebno ameriškega kapitala ter kapitalizma naklonjeno politiko, družbeno ureditev in pravni sistem.
Bolj ali manj smo za naše težave krivi tudi tisti Ajdovci, ki bi lahko bili bolj uspešni pri ohranjanju slovenske ali še bolje ajdovske lastnine oziroma delavskega delničarstva v naših podjetjih in pri povečanju dodane vrednosti ter razvoju novih izdelkov in tehnologij v »starih« ter novih podjetjih. Tako bi še bolj omilili udarce svetovnih špekulacij. Krivi in obsojanja vredni so tisti »naši« vodilni, ki so posredno ali neposredno podjetja spravili v stečaj ali/in v prodajo tujim lastnikom.
Leta 2000 bi lahko obdržali lastništvo v Fructalu, le za upor bi se morali odločiti kompetentni predstavniki delavcev. Nista se formirali uspešni ajdovski skupini vodilnih, ki bi preprečili stečaj Lipe in ogromno zmanjšanje obsega proizvodnje ter števila zaposlenih v Tekstini. Tudi v teh dveh podjetjih je bil poizkus olastninjenja s strani delavcev oziroma zaposlenih in bivših zaposlenih neuspešen. Verjetno se Hubelj ni mogel ubraniti prevzema s strani Mercatorja, vendar je ta vsaj zaenkrat še v slovenski lasti. Ajdovsko in slovensko lastništvo je uspelo le v Mlinotestu, ki edini od »starih« podjetij napreduje v poslovanju, investicijah in številu zaposlenih. To spoznanje in priznanje predstavlja tudi letošnje petomajsko priznanje predsedniku uprave Mlinotesta. V Primorju, ki je bilo videti neomajno, so bili nerazumno in nekoristno iztisnjeni mali delničarji, pa tudi vodenje zadnja leta ni bilo poslovno uspešno. Kakšna je politika vodenja lastnikov Holdinga Primorje je že, in bo še bolj vidna iz rezultatov. Slovenska vladajoča politika ni pripravljena rešiti Primorja in grozi stečaj. Pomembne v sedanji vladi sem doslej neuspešno nagovarjal, da bi kljub njihovi opredelitvi za neoliberalni kapitalizem, uporabili socialistične ukrepe za obstoj slovenskega gospodarstva, tudi za obstoj Primorja. Sesuvanje slovenskega gospodarstva je del uresničevanja družbenega reda svetovnega kapitalizma.

Naraščanja brezposelnosti zaradi propadanja »starih« ajdovskih podjetij ne morejo nadomestiti naša nova uspešna podjetja kot so Pipistrel, Incom, BIA Separations in druga. Bilo bi še slabše, če ne bi z zaupanjem volivcev v preteklosti postavili občinske politike podpore urejanju obrtnih con in oprostitve komunalnega prispevka za proizvodne dejavnosti ter posebne podpore visoki tehnologiji, vse za nova delovna mesta.

Verjamemo, da imamo tudi v podzavesti lastnosti naših prednikov, ki niso obupali, ko so bile razmere še mnogo hujše – spomnimo se italijanske in nemške okupacije v prejšnjem stoletju. Mogoče se bodo naše današnje razmere celo še poslabšale. Če kdo v Ljubljani misli, da se bomo sprijaznili z obupnim stanjem v večini našega gospodarstva, se moti. S slabšanjem razmer se spreminja tudi naše razmišljanje, občutenje stvarnosti, zavest, nameni in dejanja. Naše duhovno stanje postaja vedno bolj odločeno reševati razmere in bo prešlo v upor. Osnova vsakega poštenega upora pa je bratstvo. Še bolj bomo oblikovali medsebojno razumevanje, sodelovanje, solidarnost in skupnost med nami. Tudi čustva za obstoj slovenskega naroda in za pravice delovnih ljudi bomo še poglobili. Tako ojačani z zavestjo in občutenjem skupnosti bomo skupaj z ostalimi po Sloveniji poiskali izhode iz krize, da se ponovno oblikuje politika in družbeni sistem, ki bo ljudem dajal možnost poštenega dela in poštenega zaslužka, mladim pa možnost oblikovanja družin z otroci.

Najbolj radikalni v Sloveniji, med njimi sem tudi sam, ugotavljamo, da je potrebno spremeniti družbeni red, v katerem bodo delo in rezultati dela na prvem mestu ter bosta kapital in kapitalizem podrejena oblasti dela ter delovnih ljudi. Mogoče je primerna definicija: s socializmom omejen kapitalizem. Obstaja še neporušena velika organizirana moč dela in delavskega razreda – to so sindikati. Ti lahko organizirajo zvezo za osvoboditev slovenskega naroda izpod nadvlade svetovnega kapitalizma, oziroma njegove slovenske različice. Veselimo se našega bratstva in naše odločnosti za boj, za boljši jutri ter obstoj slovenskega naroda!

Dobitniki letošnjih priznanj, 5. maj 2012 Čestitam letošnjim nagrajencem: prejemniku petomajskega priznanja, prejemnikom občinskih priznanj in prejemniku spominskega priznanja ter se vam zahvaljujem za vaš prispevek!

Spoštovane občanke in občani občine Ajdovščina, ob občinskem prazniku petem maju Vam prisrčno čestitam!

Župan:
Poljšak Marjan


Povezane vsebine:
Dobitniki priznanj ob letošnjem prazniku občine, 5. maju

Ajdovski taborniki s prisrčno prireditvijo in z mogočnim kresom obeležili okrogel jubilej