Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič na ogledu škode po burji

datum: 24.02.2012
kategorija: Sporočila za javnost

Včeraj se je na delovnem obisku v Ajdovščini mudil Minister RS za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, z obsežno ekipo sodelavcev iz različnih področij po novem razširjenega ministrstva. Ekipa se je najprej ustavila v prostorih Občine Ajdovščina na krajšem pogovoru, nato pa so se odpravili na teren, na ogled škode po orkanski burji. Minister je Vipavsko dolino obiskal na pobudo poslanke Eve Irgl ter Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Minister Bogovič na obisku v Ajdovščini, 23. februar 2012 Vladno delegacijo so poleg ministra Bogoviča in poslanke Irglove sestavljali še državni sekretar Branko Ravnik, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora Leon Ravnikar, vodja Sektorja za kohezijsko politiko in investicije mag. Blaž Mozetič, vodja Sektorja za odpravo posledic naravnih nesreč Ervin Vivoda, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Irena Šinko in drugi. Lokalno skupnost pa so poleg župana Marjana Poljšaka, podžupanov Igorja Česnika in Draga Vidriha in predstavnikov občinske uprave zastopali še predstavnik Kmetijsko svetovalne službe Ajdovščina, poveljnik Civilne zaščite Ajdovščina in še nekateri drugi.
Minister Bogovič na obisku v Ajdovščini, 23. februar 2012 Župan Marjan Poljšak se je uvodoma zahvalil ministru za hitro reakcijo – najprej za akcijo čiščenja vodotokov, kanalov in melioracijskih jarkov, pri tem je poudaril pomen rednega vzdrževanja ter izrazil upanje, da se bodo vendarle uresničili načrti o vzpostavitvi protivetrnih zaščit na poljih – mejah. Priložnost pa je izkoristil še za omembo drugih naravnih težav, ki pestijo naše kraje. Beseda je tako tekla še o plazovih in problematiki zemljišč znotraj vplivnega območja plazu Slano blato, odlaganju odpadkov ter še nekaterih drugih zadevah.
V ospredju kratkega razgovora pa je bila seveda škoda v kmetijstvu po nedavnem divjanju burje. Rajko Črv iz KGZ Nova Gorica Kmetijsko svetovalne službe Ajdovščina je opozoril na znatno škodo, ki jo je povzročila burja, doslej še ni zabeležen primer takšnega odnašanja zemlje. Tako Direktorat za vode, kot Sklad kmetijskih zemljišč sta se izredno hitro odzvala. Intervencije čiščenja vodotokov so zaključene – iz rečnih in potočnih strug na območju občin Ajdovščina in Nova Gorica je bilo odstranjenih za 20 tisoč kubičnih metrov zemljine, ki pa jo je treba še razpeljati in poravnati po poljih. Sklad kmetijskih zemljišč pa je sredi čiščenja melioracijskih jarkov. V dogovoru s kmeti in zakupniki zemljo razvažajo direktno na polja, kjer jo tudi sproti ravnajo. Ta intervencija poteka od 18. februarja, doslej pa je bilo iz jarkov na polja pospravljenih okoli 10 tisoč kubičnih metrov zemlje.
Skupaj z zemljo je burja odnesla tudi velik del pričakovanega kmetijskega pridelka, predvsem ozimne žitne posevke, zelenjavnice na prostem in v rastlinjakih, škodo je povzročala na kmetijskih objektih. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica sproti spremlja stanje na terenu ter je že pripravil tudi predlog kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov.
Minister Bogovič na obisku v Ajdovščini, 23. februar 2012 Minister Bogovič se zaveda težav in želi pomagati, zato si je prišel osebno ogledati situacijo na terenu in se pogovoriti s predstavniki lokalne skupnosti. Vendar pa je dejstvo, da denarja ni na pretek. Kljub vsemu priporoča občinam, da popišejo nastalo škodo – Uprava RS za zaščito in reševanje je že izdala potreben sklep. Če že država ne bo zmogla pomagati z direktnim povračilom, potem bo popis škode kmetom koristil za odpis stroškov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.Povezane vsebine:
Čas se je ustavil

Burja odnašala rodovitno zemljo

Cevi so pokale