Vabljeni na uvodna srečanja - Natura Branica

datum: 25.01.2012
kategorija: Novice

Leta 2004 je Slovenija z vstopom v EU določila tudi posebna varstvena območja (območja Natura 2000) in eno izmed njih je tudi Dolina Branice. Marsikdo od prebivalcev v Braniški dolini, pa tudi v vaseh na pobočjih (Gaberje, Šmarje, Erzelj…) ne ve, da živi v tem varovanem območju, niti ne ve, katere vrste se na tem območju varujejo.

Vabilo - uvodna srečanja Natura Branice, januar 2012 Da bi tudi domačini aktivno sodelovali pri varovanju območja in njegovemu upravljanju, je Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica v sodelovanju z lokalnimi partnerji (Hiša posebne sorte Vid Sorta s.p., Center za razvoj podeželja TRG Vipava in Kulturno društvo Karla Štreklja Štanjel) v lanskem letu začel z izvajanjem projekta »Natura 2000 v dolini Branice«.

Natura Branice - karta S tem projektom so dobili prebivalci območja Dolina Branice možnost, da spoznajo v živo živalske vrste, ki se jih na tem območju varuje, in da v sodelovanju s strokovnjaki s področja varstva narave skupno določijo koncept varstva območja. V pripravo koncepta oz. izhodišč za načrt upravljanja se lahko vključi vsak, ki na tem območju živi, dela ali bi lahko upravljalske odločitve nanj kakorkoli vplivale. Upamo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo najti ravnotežje med okoljskimi, družbenimi in ekonomskimi potenciali tega območja ter tako na najboljši možni način uravnotežiti razvoj in naravovarstvo.

Za začetek vas vabimo na uvodna srečanja, na katerih bo tekla beseda o projektu, Naturi 2000 in vaših željah oz. vizijah za območje Dolina Branice v prihodnosti. Srečanja bodo v Kodretih (26. 1. 2012), Šmarjah (27. 1. 2012) in na Erzelju (31. 1. 2012) ob 18. uri.

Natura Branice Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.zrsvn.si v zavihku »Projekti«, informacije pa lahko dobite tudi pri vodji projekta Ireni Kodele Krašna na tel. 040-560955.