MPZ Napev iz Batuj navdušil na prazničnem koncertu ob dnevu samostojnosti in enotnosti

datum: 27.12.2011
kategorija: Sporočila za javnost

Na praznični ponedeljek, 26. decembra 2011, je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekal praznični koncert Moškega pevskega zbora Napev iz Batuj. Pevci, ki so v letošnjem letu še posebej ponosni na zlato priznanje iz tekmovanja v sakralni zborovski glasbi na Malti, so nas popeljali skozi različne glasbene žanre. Ob domoljubnih pesmih smo tako slišali tudi dve tekmovalni skladbi, ki sta jim prinesli zlato, pa božične in praznične, za zaključek pa smo ob spremljavi harmonike skupaj z zborom zapeli primorsko himno. Slavnostni govor ob prazniku je pripravil župan Marjan Poljšak ter vam ga v nadaljevanju ponujamo v celoti.

Slavnostni govor župana Marjana Poljšaka ob dnevu samostojnosti in enotnosti:

Dan samosotojnosti in enotnosti, december 2011 Vsem čestitam za praznik samostojnosti in enotnosti slovenskega naroda. Našo voljo do narodne samostojnosti smo izkazali na plebiscitu 23. decembra 1990 in današnji praznik je posebna prilika, da v sedanjem kriznem času kritično razmišljamo, kako je z našo samostojnostjo.

Različni ljudje in različni politiki različno pojmujemo kaj je to samostojnost in kakšna je naša – slovenska samostojnost. Vemo, da noben človek ni popolnoma samostojen, da nobena skupnost ali država ni popolnoma samostojna, da je vsakdo ali vsaka skupnost ali država več ali manj samostojna ali skoraj nič samostojna.

Navajal bom nekaj opisov kdo je samostojen iz slovarja slovenskega knjižnega jezika in jih komentiral.

Dan samosotojnosti in enotnosti, december 2011 Dve navedbi iz slovarja. »Samostojen je tisti, ki dela, ravna po lastni presoji, brez vpliva, spodbude drugega.« in »Samostojen je tisti, ki gospodarsko, politično ni vezan na drugega.« S tem, ko smo se gospodarsko, politično in finančno vezali na Evropsko unijo in v veliki meri ravnamo po presojah in spodbudah iz Bruslja, pač nismo samostojni, čeprav se tisti, ki so za to našo nesamostojnost najbolj odgovorni, trudijo to prikriti z domoljubnimi govori, zastavami, paradami, različno propagando in podobnim. Dodatno žalostno dejstvo je, da niti Evropska unija ni pretežno samostojna tvorba, ampak je odprta za širjenje vplivov in interesov svetovnega kapitalizma ali kot je na televiziji nekdo rekel, da nam vedno bolj vladajo multinacionalke in Bilderbergi. Bilderbergi je neuradna oznaka tajne oziroma na pol tajne združbe najvplivnejših ljudi zahodnega kapitalističnega sveta. Slovenski politiki, ki sodelujejo z različnimi silami zahodnega kapitala, so nas zapeljali v nesamostojno Evropo, ki je pod gospostvom (dominjonom) svetovnega kapitalizma iz »davčnih oaz« namesto, da bi se uresničila želja mnogih za slovensko samostojnost po zgledu Švice. Vsekakor moramo upati na lepšo prihodnost, na nove prilike, recimo da se bomo evropski narodi uprli nadvladi svetovnega kapitalizma in oblikovali konfederacijo socialnih držav Evrope.

Dan samosotojnosti in enotnosti, december 2011 Še ena navedba iz slovarja. »Samostojen je tisti, ki je sposoben skrbeti sam zase, se preživlja sam, brez pomoči drugega.« Osebno in s tem narodno nesamostojnost v interesu zahodnega kapitalizma vpeljuje naša vladajoča politika, s tem, ko podpira bolj brezposelnost, kot delo; Slovence prevzgaja iz prislovično pridnih v manj pridne državljane. Marsikateri živijo od podpore, ki temelji tudi na zadolževanju države, kar pomeni dvakrat slab učinek: državi se z zadolževanjem zmanjšuje samostojnost; za delo sposoben posameznik, ki živi od tujega dela oziroma državne podpore pa tudi moralno propada, izgublja samozavest in s tem osebnostno oziroma duhovno samostojnost. Politika zmanjšuje našo samostojnost, ko ustvarja pogoje, v katerih se zmanjšuje pridelava domače hrane, in se povečuje uvoz cenene, industrijske, manj kvalitetne hrane. Država iz tujih kreditov izplačuje marsikatero plačo in socialno podporo, ki konča v nakupih tujega blaga v tujih veleblagovnicah. Politika ne priganja ljudi in organizacij, da bi ustvarjali več dodane vrednosti za poplačilo dolgov tujini, potem je logično, da se dolgove tujcem poplačuje s prodajo bank in podjetij tujemu kapitalu. Tuj kapital je pametno tolerirati le, če investira v nova podjetja z novimi tehnologijami. Obstoječa podjetja bi morala biti finančno obvladovana z domačim kapitalom. Politika, ki uresničuje geslo: »Naj se država umakne iz gospodarstva!« dodatno pomaga k prodaji slovenske lastnine tujcem. Pa poglejmo: vladajoči so spodbudili prodajo državnih delnic pri kapitalski družbi, »tajkuni« so te delnice zelo preplačali iz kreditov naših bank, ki so se zadolžile pri svetovnih bankah-multinacionalkah. Ta denar je politika »zapravila« za plače v javnem sektorju in še kje. Z manevrom finančne krize zaradi špekulacij svetovnega finančnega kapitala je zmanjkalo denarja in za poplačilo dolgov tujini se morajo prodajati naša podjetja ter banke.

Spravili so nas na kolena, v nesamostojnost! In to tuje sile s pomočjo naših politikov, ki za to še niso bili postavljeni pred odgovornost. Naše današnje stanje lahko, prej kot samostojnost, opredelimo kot delno okupacijo s strani svetovnega kapitala. Zapravljajo se pridobitve Narodno osvobodilne borbe in socializma, ki so bile ustvarjene skladno z geslom: »Na svoji zemlji svoj gospod«. Pa saj to geslo korenini že skozi pretekla stoletja v vseh naporih slovenskega naroda za čim več samostojnosti.

Seveda pa precejšen del slovenskih politikov pravi, da ni pomembno, kdo je lastnik, samo da bi imeli dobre plače. Malikujejo tuj kapital in nam ga kažejo, kot da naj bi to bilo nekaj skoraj svetega. In pravijo, da smo v kapitalizem pač morali iti in da se ne da več proti njemu ukrepati. Spreten propagandni sistem skuša čim bolj zmesti ljudi, da bi čim bolj obupali in da ne bi verjeli, da se lahko upremo. Zvečer na televizijah naši mladini kažejo kriminalne ali moralno prazne filme, da ne bi bila uporna in zaenkrat je premalo uporna. Vse mogoče majhne pametne in neumne različnosti na razne načine razpihujejo, da bi ljudje bili čim bolj individualisti, vsak zase ter da mnogih ne bi zajel duh skupnosti in solidarnosti. Vtepajo nam v glavo, da je človek po naravi hudoben in da je stanje pekla kapitalizma normalno človeško stanje. To zavračamo, širili bomo vrednote prijateljstva, solidarnosti, skupnosti in bratstva med ljudmi.

Širili bomo upanje na lepše čase, upanje, da se s političnim in duhovnim bojem osvobodimo izkoriščevalskega kapitalizma, ki so nam ga podtaknili pod krinko osvoboditve ter da si ponovno izborimo čim več samostojnosti. Ustvarili bomo nov družbeni red, ki bo zagotovil pogoje, da bodo podjetja, ki so ali še bodo prešla v tujo last, ponovno prešla v domačo last.

Naj se ohranja in veča slovenska lastnina nad kapitalom, nepremičninami ter znanjem!
Naj živi slovenska samostojnost!


Župan:
Poljšak Marjan