Obnova ceste preko plazu Znosence zaokrožuje popravilo škode po lanskih poplavah

datum: 02.12.2011
kategorija: Sporočila za javnost

Po letu dni, odkar se je zbudil plaz Znosence in poškodoval cesto med Ajdovščino in Colom, se vendarle pričenja sanacija območja. Obnova bo potekala v fazah, tako da bo promet v tem času potekal tako, kot doslej – izmenično enosmerno.

Plaz na Avžlaku v sredo, 9. decembra 2010 DRSC je vendarle našla denar in včeraj so se pričele geodetske meritve ceste na delu, kjer jo je poškodoval plaz Znosence. Dela bo opravljalo podjetje CGP iz Nove Gorice, ki bo zgradilo pilotne stene na obeh straneh ceste – v prvem delu bo urejena brežina na zgornji brežini, nato se bo nadaljevala še pilotna stena na spodnji brežini. Cesta bo v križišču razširjena, tu bo urejen pas za zavijalce. V zaključni fazi pa bo odsek dobil tudi novo asfaltno prevleko.
Dokončanje del je precej odvisno od vremena, po načrtih pa naj ne bi trajala dlje od treh mesecev. V tem času bo promet potekal izmenično enosmerno – tako, kot teče doslej.
(fotografija je nastala dan po sprožitvi plazu, 9. decembra 2010, posnela jo je Alenka Tratnik)

Obnova ceste preko plazu Znosence zaokrožuje popravilo največje škode po lanskih poplavah:
- cesta Lokavec – Predmeja je, vključno z novo asfaltno prevleko na še zadnjem odseku, dokončana in lepo prevozna;
- na plazu Stogovce so urejena nujna interventna dela, v teku je izdelava projektne naloge za trajno sanacijo plazu;
- na območju plazu Slano blato poteka pogozdovanje, čistijo se vodnjaki in površinske drenaže, zagotovljena pa so tudi sredstva za vzdrževanje do leta 2013;
- očiščeni so vodotoki in utrjene brežine Hublja, Lokavščka, Vipave in drugih potokov, ki tečejo iz Trnovske planote;
- dokončana je sanacija plazu Kovači nad Lokavcem;
- v teku je projektna naloga za sanacijo plazu Stomaž;