Ajdovska dvorana poleti dobi novo streho

datum: 19.05.2011
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je z uspešno prijavo na javni razpis Ministrstva za kulturo uspela pridobiti sredstva za sofinanciranje obnove strehe Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini. Obnova bo potekala v času poletnih počitnic.

V času zadnje temeljite prenove, v letu 2005, je bila obnovljena ravna streha nad avlo dvorane, korčna kritina pa je bila le delno pokrpana. Korci so stari in dotrajani, zato streha na več mestih pušča, medtem ko so konstrukcija strehe in opečne planete na letvah še dobre. Ob tokratni prenovi bo zamenjana kritina ter opravljena vsa ostala povezana dela – zamenjava vseh kleparskih izdelkov (žlebovi, odtočne cevi, obrobe, …), namestitev nove hidroizolacije pod korčno kritino ter izvedba toplotne izolacije z oblogo na podstrešju dvorane.
Ocena prenove je 29.994,60 evra, večji del stroškov bodo krila sredstva, pridobljena preko razpisa Ministrstva za kulturo, slabih 10.000 evrov pa občinski proračun. Dela se bodo izvajala v poletnem času, ko dvorana tudi sicer »počiva« ter bodo zaključena še pred prihodnjo kulturno sezono, do konca avgusta 2011.