Cesta skozi Lokavec na Predmejo odprta

datum: 23.02.2011
kategorija: Sporočila za javnost

Cesta skozi Lokavec na Predmejo je od danes naprej odprta za ves promet. Takšen predlog je oblikovala strokovna komisija Direkcije RS za ceste, ki si je cesto ogledala v ponedeljek, 21. februarja 2011, ter zapisnik z oblikovanimi predlogi posredovala na pristojno ministrstvo.

Interventna cesta okoli Stogovc, februar 2011 Plaz Stogovce, ki se je sprožil lani septembra, je poškodoval cesto med Lokavcem in Predmejo do te mere, da jo ni bilo več mogoče uporabljati. Pogodba za izgradnjo obvozne ceste, okoli plazu Stogovce, je bila podpisana oktobra 2011. Gradilo je podjetje CPG Nova Gorica, ki je z deli pričelo takoj. Nov odsek ceste v izmeri okoli 4 km je zgrajen deloma po obstoječih javnih poteh, deloma pa po novi trasi. Z izgradnjo novega odseka poti je zagotovljen interventni dostop do plazov Stogovce in Slano blato, pa tudi dostop do črpališča pitne vode Skuk, od koder se napaja vodovod na Gori. Na najbolj strmih odsekih je cesta asfaltirana – v dolžini 1 km – ostalo je makadam. Finančni strošek izgradnje ceste sta si razdelila DRSC (387.127,21 evrov) in Občina Ajdovščina (95.189,33 evra).
Interventna cesta okoli Stogovc, februar 2011 Cesta je urejena po vseh merilih za dvosmerni promet, označena z ustrezno prometno signalizacijo in opremo, na cesti velja omejitev hitrosti 40km/h, pri vožnji velja biti pozoren na krušenje kamenja, na kar prav tako opozarjajo prometni table.