Glasovanje za izbor dobitnikov priznanj Športne zveze Ajdovščina

datum: 10.02.2011
kategorija: Novice

ŠPORTNA ZVEZA AJDOVŠČINA objavlja glasovanje podelitve priznanj Športnih dosežkov za leto 2010. Slavnostna podelitev bo v petek 4. marca 2011v Dvorani prve slovenske vlade ob 19:00 uri. V sklopu prireditve bodo podeljena tudi priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije.


Kandidate za priznanja Športne Zveze Ajdovščina lahko predlagajo klubi, društva, druge športne organizacije, podjetja, vzgojno izobraževalne ustanove ter organi, predsedstvo ŠZ Ajdovščina in posamezniki.

Pravico do prejema priznanja imajo športniki, športnice ali ekipe, ki so člani kluba ali društva v občini Ajdovščina ali pa športniki in športni delavci, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina.

Vrste priznanj;

MALA PLAKETA -BRONASTO PRIZNANJE
SREDNJA PLAKETA – SREBRNO PRIZNANJE
VELIKA PLAKETA – ZLATO PRIZNANJE
PRIZNANJE ŠPORTNIM DELAVCEM, ŠPORTNIKOM IN ORGANIZACIJAM, ZA IZJEMNE USPEHE NA PODROČJU ŠPORTA (ŽIVLJENJSKO DELO).

Vrhunski dosežek-VELIKA PLAKETA

Priznanje za vrhunski športni dosežek lahko prejme posameznik, posameznica ali športna ekipa, ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev in sicer; uvrstitev najmanj v prvo tretjino uvrščenih na večjih mednarodnih tekmovanjih kot so:
uradna Evropska in Svetovna pokalna tekmovanja,
uradno Evropsko prvenstvo,
uradno Svetovno prvenstvo in Olimpijske igre,
ter doseganje drugih vidnejših uvrstitev v mednarodnem merilu.

Pomemben tekmovalni dosežek v športu-SREDNJA IN MALA PLAKETA

Priznanje za pomemben tekmovalni dosežek lahko prejme posameznik, posameznica ali športna ekipa, ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
Medalja na državnem prvenstvu v kategoriji članov ali mladincev,
Udeležba na mladinskem ali članskem svetovnem prvenstvu,
Doseganje drugih vidnejših uvrstitev v državnem merilu,
Naslov državnega prvaka v sistemu šolskih športnih tekmovanj (predlagajo šole)

Predsedstvo ŠZ Ajdovščina lahko podeli tudi priznanja na podlagi »lastne presoje«, predvsem kvalitetnim posameznikom v kolektivnih športnih panogah, trenerjem ali uspešnim posameznikom, ki so kakorkoli prispevali k promociji in razvoju posameznih segmentov športa v občini Ajdovščina.

II. PRIZNANJE (STATUA ŠPORTNE ZVEZE AJDOVŠČINA) ŠPORTNIM DELAVCEM, ŠPORTNIKOM IN ORGANIZACIJAM, ZA IZJEMNE USPEHE NA PODROČJU ŠPORTA

Priznanje za to področje lahko prejme posameznik, ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
je v športu deloval najmanj 30 let - za življenjsko delo,
je v športu deloval najmanj 10 let - za izjemen prispevek pri razvoju športa,
je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa,
z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe,
v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v občini Ajdovščina in Sloveniji.

Dobitnike priznanj določi predsedstvo Športne zveze Ajdovščina na podlagi predlogov ter pravilnika o podelitvi priznanj ŠZA objavljenega na spletni strani www.zs-ajdovscina.si pod rubriko ŠPORTNA ZVEZA AJDOVŠČINA-dokumentacija.

Slavnostna podelitev bo v petek 4. marca 2011v Dvorani prve slovenske vlade ob 19:00 uri. V sklopu prireditve bo tudi podelitev priznanj Olimpijskega komiteja Slovenije.

Vaše predloge, ki naj vsebujejo:
- predlagatelja, njegov naslov in kontaktno številko
- predlog, kratko obrazložitev in predstavitev športnika ter vrsto priznanja
pošljite na najsportnik@zs-ajdovscina.si ali na naslov
Športna zveza Ajdovščina
Cesta 5. maja 14, p.p. 58
5270 Ajdovščina

ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV JE PONEDELJEK, 14. FEBRUAR 2011!