Cesta Ajdovščina – Col delno odprta!

datum: 13.12.2010
kategorija: Sporočila za javnost

Danes dopoldan si je situacijo na plazu Znosence ponovno ogledala komisija, ki so jo sestavljali predstavniki Državne družbe za ceste, stroke, Uprave za zaščito in reševanje, cestnega podjetja, Policijske postaje Ajdovščina in PU Nova Gorica, Občine Ajdovščina in občinske Civilne zaščite ter sklenila, da je po cesti mogoč prevoz z nekaterimi omejitvami.

Člani komisije so na podlagi rednih geodetskih meritev premikov plazu ugotovili, da je ob trenutnih razmerah in vremenski napovedi, ki zagotavlja vsaj še nekaj dni suhega vremena, mogoče zagotoviti varen promet. Zaradi poškodb na cestišču in v izogib prevelikim obremenitvam plazu pa bo promet omejen:
- dovoljen je promet za osebna in tovorna vozila ter avtobuse do 30 sedežev, do največje skupne mase 7,5 ton;
- promet bo s semaforjem urejen izmenično enosmerno;
- za vsa ostala vozila še vedno velja obvoz po cestah Ajdovščina – Razdrto – Postojna – Kalce – Godovič;

Plaz ostaja pod stalnim geodetskim nadzorom, rezultati pa bodo sproti posredovani vsem pristojnim službam, ki se bodo ob večjih spremembah odločale o novih prometnih režimih in zgostitvi dinamike meritev.

Občina Ajdovščina