Reševanje problematike cestne povezave do Trnovske planote

datum: 10.12.2010
kategorija: Sporočila za javnost

V prostorih Občine Ajdovščina je danes potekala tiskovna konferenca v zvezi s problematiko plazov Znosence na Avžlaku in Stogovce nad Lokavcem. Prisotni predstavniki Občine Ajdovščina, občinskega štaba Civilne zaščite in DRSC so novinarjem pojasnjevali aktualne okoliščine in sprejete odločitve. Cesta med Ajdovščino in Colom ostaja izločena iz prometa, obvoz je skozi Kalce, za lokalno prebivalstvo z osebnimi vozili pa je mogoč tudi obvoz preko Podkraja, Bele in Sanabora do Vipave.

Tiskovna konferenca - plazovi - december 2010 Predstavniki vseh ustanov so se danes sestali predvsem v zvezi s prizadevanji za reševanje cestne povezave med širšim območjem Gore in občinskim središčem, je uvodoma povedal Tomaž Willenpart iz DRSC. Plaz Znosence je namreč poškodoval cesto med Ajdovščino in Colom do te mere, da je izločena iz prometa, torej je okoli 2500 prebivalcev ostalo brez primerne ceste do Ajdovščine. DRSC namerava dostop do Trnovske planote rešiti s takojšnim pristopom k urejanju interventne ceste okoli plazu Stogovce. Finančne težave zaradi gospodarske krize DRSC rešuje s prenakazilom denarja iz postavke za redno vzdrževanje cest. Za urejanje ceste okoli Stogovc je namjenih 350.000 evrov. Hkrati pa Tomaž Willenpart poudarja, da je k tako hitri odločitvi pripomogla tudi velika pripravljenost in sodelovanje občinskega štaba Civilne zaščite in Občine Ajdovščina. Obvozna interventna cesta okoli Stogovc bo predvidoma prevozna v začetku prihodnjega leta.

Cesta med Ajdovščino in Colom pa je trenutno neprevozna. Danes si je komisija ogledala cesto med Podkrajem in Vipavo ter ugotovila, da ni zmožna prevzeti obvoznega prometa regionalne ceste, saj se med Ajdovščino in Colom dnevno prepelje nekaj manj kot 3000 vozil. Uradna obvozna cesta pelje preko Kalc, Logatca in Postojne, za lokalno prebivalstvo z osebnimi vozili pa je dovoljena tudi obvoznica skozi Podkraj, Belo in Sanabor, v ta namen bodo izvedeni nekateri ukrepi za izboljšanje varnosti – pokrpane bodo luknje na cestišču, urejene bankine, nameščeni količki za merjenje snega, dodatni smerniki, …. Miha Ergavev, predstavnik občinske uprave in civilne zaščite Ajdovščina je še povedal, da bo cesta pod dnevnim nadzorom in redno vzdrževana - opozoriti velja, da bo zaradi tega prihajalo tudi do zapor, predvsem ob pluženju cestišča.

DRSC ocenjuje, da bo za sanacijo ceste med Colom in Ajdovščino potrebnih okoli 600.000 evrov. Konkretne rešitve bodo določene na podlagi raziskav in projektov, ki so že v izdelavi – rok izdelave poročila je 15. januar 2011.

Poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Igor Benko je povedal, da se v zadnjih urah premiki na plazu Znosence upočasnjujejo. Plaz obsega preko 700.000 kubičnih metrov materiala. Plaz je pod stalnim nadzorom, premike merijo na vsake 4 ure, v naslednjih dneh jih bodo merili na 6 ur. Te meritve bodo podlaga za nadaljnje ukrepanje, stroka bo presodila, ako je plaz dovolj miren, da se dovoli vsaj delna prevoznost ceste. Sicer pa Benko opozarja, da je plaz izredno nevaren in da je še vedno prepovedano vsakršno gibanje na območju plazu. Povedal je še, da je za območje Trnovske planote že dogovorjena pomoč reševalcev in policistov iz sosednjih občin Idrije in Logatca.

Občina Ajdovščina naproša vse prebivalce območja Trnovske planote, ki so ostali brez primerne povezave z dolino, za strpnost in razumevanje. Občina pa se bo potrudila, da skupaj z njimi najde najhitrejšo in najustreznejšo rešitev za nastalo situacijo.