Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici

datum: 10.11.2010
kategorija: Sporočila za javnost

Društva, združenja in druge interesne organizacije obveščamo, da lahko podajo pri Okrožnem sodišču, Kidričeva ulica 14, Nova Gorica, predloge kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Rok za oddajo predlogov je 6.12.2010.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v Uradnem listu RS št. 79/10 z dne 8.10.2010 objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike, katerih mandat je 5 let. Kandidate lahko v roku 60 dni od objave predlagajo predstavniški organi občin z območja okrožnega sodišča, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju okrožnega sodišča, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

Predlagani kandidat mora z imenovanjem soglašati, ter izpolnjevati še naslednje pogoje, predpisane v 42. členu Zakona o sodiščih:
- dopolnjenih 30 let starosti,
- da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- da je zdravstveno in osebnostno primeren za sodnika porotnika,
- da aktivno obvlada slovenski jezik.

Pisni predlogi za kandidate morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:
- priimek in ime,
- datum in kraj rojstva,
- državljanstvo,
- stopnjo izobrazbe,
- poklic,
- sedanji naslov,
telefonsko številko doma in v službi, z obvezno izjavo (v priponki), da izpolnjujejo pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih in pristajajo na kandidaturo.

Predlagatelji se lahko za vse nadaljnje informacije obrnejo na Urad predsednice Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, tel. 33 51 672.


Občina Ajdovščina