Nagovor župana Občine Ajdovščina Marjana Poljšaka po zaprisegi na 1. seji Občinskega sveta

datum: 05.11.2010
kategorija: Sporočila za javnost

Sinoči, v četrtek 4. novembra 2010, je potekala prva seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina, namenjena predvsem imenovanju in potrditvi novih občinskih svetnikov ter župana. Po slovesni zaprisegi je župan Marjan Poljšak nagovoril svetnike, njegov nagovor objavljamo v celoti.

Zahvaljujem se volivcem, ki so mi dali zaupanje in vsem, ki so mi pomagali za izvolitev.
Funkcijo župana bom opravljal profesionalno.
Delo v občinskem svetu in občinski politiki nameravam zastaviti tako, kot doslej: organiziral bom koalicijo med tistimi, ki smo si s programi dela in glede načina delovanja bolj podobni in se lažje usklajujemo, od opozicije pa pričakujem sodelovanje s kritikami, nasprotnimi predlogi in podobno.
Vrednote, ki so bile in bodo temelj mojega dela so »bolj prijazni medčloveški odnosi«, solidarnost v skupnosti, občutek skupnosti kot nekaj še boljšega v kvaliteti našega življenja in dela.
Še naprej bom podpiral športno in kulturno dejavnost naših društev ter drugih organizacij in skupnosti, kot pomemben prispevek k naši duhovni moči in uspešnosti pri delu v krajevnih skupnostih ter delovnih in drugih organizacijah.
Še naprej bom podpiral delovanje in napredek krajevnih skupnosti na vseh področjih.
Podpiral bom investicije v komunalno in cestno infrastrukturo ter infrastrukturo šolstva in otroškega varstva.
Nadaljeval bom s politiko podpore podjetništvu in razvojnim projektom za nove izdelke in tehnologije.

Dovolite, da vam po protokolu vsakemu posebej čestitam k izvolitvi in zaželim uspešno delo v občinskem svetu.

Župan Marjan Poljšak