Tudi v Vipavskem Križu se veselijo novega športnega igrišča

datum: 08.10.2010
kategorija: Sporočila za javnost

Vipavski Križ je včeraj slavil novo, veliko in dolgo željeno pridobitev – športno igrišče. Na odprtju so se zbrali vsi pomembni akterji izgradnje, najbolj pa je nove pridobitve vesel predsednik krajevne skupnosti, Harij Bat.

Igrišče v Vipavskem Križu V svojem nagovoru je opisal svoje otroške želje po igrišču, ki so sedaj končno uresničene. Še posebej se je za dobro opravljeno delo zahvalil izvajalcu, podjetju Stopar PGM d.o.o. iz Lokavca, ki je med drugim izdelalo čudovit kamnit podporni zid ob igrišču. Župan Marjan Poljšak je velik zagovornik športnih aktivnosti, športno igrišče v vasi pa je tudi prostor, kjer se lahko krajani srečujejo in s tem negujejo dobre medsebojne odnose, zato je župan poudaril tudi to plat nove pridobitve. Ravnateljica OŠ Dobravlje, kamor spada kriška podružnica, Mirjam Kalin, pa je zadovoljna predvsem zato, ker bo igrišče odlično služilo podružnici – največ, kar lahko otroci v Križu na prostem počno, je namreč »med dvema ognjema«. Po novem pa ne bo treba več na izlet do igrišča na Cesti, da bi otroci spoznavali osnove ekipnih športov, kot so nogomet, košarka, rokomet, … . Kulturni program so prispevali kriški šolarji, igrišče pa sta svojemu namenu predala predsednik krajevne skupnosti Harij Bat in župan Marjan Poljšak, z uspešno podajo ter metom na koš.

Podatki o investiciji:
Igrišče v Vipavskem Križu Investicijo izgradnje športnega igrišča v Vipavskem Križu je vodila Občina Ajdovščina, ki je iz proračuna poravnala tudi celotni strošek v približni višini 80.000 evrov. Dela je opravilo preko javnega razpisa kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje STOPAR PGM d.o.o. iz Lokavca. V sklopu projekta je urejen igriščni plato, ki je umeščen v brežini pod zidovi kriškega gradu, izveden s podpornimi zidovi ter vso potrebno odvodno kanalizacijo in podzemnimi kabelskimi vodi za javno razsvetljavo. Igrišče je že asfaltirano in zarisano. Nameščeni so tudi že vsi potrebni rekviziti za igranje malega nogometa, rokometa, košarke ter tudi odbojke, badmintona in drugih podobnih športov, saj je igrišče opremljeno tudi z mrežo. Okoli igrišča je nameščena varnostna ograja, postavljeni pa so tudi že drogovi za osvetlitev igralne površine. Luči bodo zagorele v nadaljevanju projekta, prav tako bo v prihodnosti igrišče dobilo pomožni objekt. Že sedaj pa do nove športne površine v Križu vodi na novo urejena dovozna pot, ki je nad igriščem razširjena za potrebe parkiranja.