Poslovilni objekt na ajdovskem pokopališču slovesno odprt

datum: 01.10.2010
kategorija: Sporočila za javnost

Ob zaključku prvega dela projekta Širitev pokopališča Ajdovščina je v četrtek popoldan, 30. septembra 2010, potekala slovesnost ob odprtju novozgrajenih prostorov poslovilnega objekta. Prostore so s simboličnim rezanjem traku družno odprli župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak, predsednik uprave Primorja mag. Dušan Črnigoj ter oba predsednika krajevnih skupnosti Ajdovščina in Žapuže, Matija Repič in Zvonko Vidmar.

Poslovilni objekt na pokopališču v Ajdovščini, 30. september 2010 Na območju ajdovske občine je 23 pokopališč, med njimi največje prav v Ajdovščini, ki je skupno za območje naselij Ajdovščina, Grivče, Kožmani in Žapuže. Pokopališče se kljub že izvedeni širitvi proti severu izredno hitro polni, hkrati pa obstoječe pokopališče ni zadostovalo zakonskim zahtevam po prostorih in ostali pokopališki infrastrukturi.
Odprtje poslovilnega objekta, september 2010 Na slovesnosti ob odprtju je župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak poudaril, da je izgradnja poslovilnega objekta že nekajdesetletna in sedaj vendarle uresničena želja Ajdovščine. Z namenom iskanja primerne arhitekturne rešitve je februarja leta 2007 potekal urbanistično arhitekturni natečaj. Nobena od petih prispelih natečajnih rešitev sicer ni v celoti ustrezala razpisnim merilom, vendar pa so vzpodbudile široko javno razpravo. V letu 2008 je preko javnega razpisa izbran projektantski biro Styria d.o.o. Maribor izdelal projekte za širitev pokopališča z več variantami rešitev, med katerimi je Občinski svet Občine Ajdovščina v začetku leta 2009 izbral možnost, ki je predvidela poslovilni objekt z dvema mrliškima vežicama, pomožnimi prostori in pogrebnimi storitvami ob severnem vhodu, na vzhodu pokopališča ter preureditev obstoječe mrliške vežice na južnem delu z žarnim zidom. Skozi ves čas priprave projektov so pri tem aktivno sodelovali predstavniki obeh župnij (Ajdovščina in Šturje), Krajevna skupnost Ajdovščina in Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina.
Odprtje poslovilnega objekta, september 2010 Po izdelavi dokončnih projektov je potekal javni razpis za izbiro izvajalca, 9. marca letos pa je bila z izbranim podjetjem, domačim Primorjem d.d., podpisana pogodba po sistemu »na ključ« za izgradnjo poslovilnega objekta skupaj s spremljajočimi in poslovnimi prostori ter ureditvijo okolice objekta na pokopališču v Ajdovščini.
Objekt so skupaj odprli predsednika krajevnih skupnosti Žapuže in Ajdovščina, Zvonko Vidmar in Matija Repič ter župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak in predsednik uprave Primorja mag. Dušan Črnigoj Novozgrajeni poslovilni objekt obsega dve mrliški vežici, spremljajoče servisne prostore (čajni kuhinji, javne sanitarije), priročno shrambo, prostor za hladilne komore, prostor za pripravo pokojnika, garažo, upravne prostore za opravljanje pogrebne dejavnosti s sanitarijami in garderobo, razstavno prodajni prostor za pogrebno opremo in cvetličarno. Pred mrliškimi vežicami je nameščen nadstrešek za zavetje pred burjo in dežjem v času pogreba, urejen je intervencijski dostop do objekta ter okolica. Prostori novega poslovilnega objekta so veliki in zelo svetli, minimalistična oprema znotraj vežic deluje izredno svečano, čajne kuhinje so primerno ločene od prostorov za žalovanje, prostor pod nadstreškom pa je dovolj velik in zavetrn. Blagoslov sta opravila oba gospoda - Lojze Milharčič iz ajdovske fare in Marko Kos iz Šturij Objekt sta blagoslovila oba župnika, ki tu opravljata obrede zadnjega slovesa - gospod Lojze Milharčič iz ajdovske župnije in gospod Marko Kos iz Šturij.
Vrednost investicije je okoli 700.000 evrov, poleg sredstev občinskega proračuna pa se delno krije tudi iz sredstev nerazporejenega dobička KSD Ajdovščina iz prejšnjih let.
Nadaljevanje projekta s celostnim urejanjem pokopališča je načrtovano že za prihodnje leto.