Zbiranju podatkov o poškodovanosti travnatih površin na Gori zaradi ličinke majskega hrošča

datum: 13.08.2010
kategorija: Sporočila za javnost


Občina Ajdovščina obvešča vse kmetovalce na območju Gore, ki obdelujejo travnike oz. pašnike ter redijo živali, da Občini Ajdovščina na predpisanih obrazcih posredujejo podatke o poškodovanosti travnikov in pašnikov zaradi povečane populacije ličinke majskega hrošča.

Občina Ajdovščina bo na podlagi zbranih podatkov skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica pripravila predlog ukrepov za sanacijo površin.

Kmetovalce prosimo, da zaradi realnejšega načrtovanja sanacijskih ukrepov prijavljajo le tiste površine, ki jih je v naravi možno mehansko obdelovati. Zaradi vodozbirnega območja je na območju celotne Gore uporaba fitofarmacevtskih sredstev omejena.

Podatke o poškodovanih površinah bo Občina Ajdovščina zbirala od ponedeljka, 16. 08. 2010 do srede, 25. 08. 2010.
Podatke posredujete na predpisanih obrazcih, ki jih je mogoče dobiti na sedežu Kmetijske svetovalne službe v Ajdovščini ali na vložišču Občine Ajdovščina (izploniti je potrebno oba obrazca).

Prijava poškodovanosti
Priloga obrazca

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK