Javni poziv za delodajalce - sofinanciranje štipendij ob izraženih potrebah po kadrih!

datum: 01.07.2010
kategorija: Sporočila za javnost

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) GORIŠKE REGIJE JE ODPRT DO 20. JULIJA!Do 20. julija imajo podjetja in organizacije s sedežem ali poslovno enoto na območju Goriške regije čas, da oddajo vlogo in prijavijo svoje potrebe po kadrih, ki bi jih želele štipendirati. Podjetja, vključena v RŠS, sofinancirajo od 30 do največ 50 odstotkov višine celotne štipendije, ostala sredstva zagotavljajo Evropski socialni sklad, Republika Slovenija in občine.

Vlogo je potrebno poslati Posoškemu razvojnemu centru, ki je nosilec Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo. Javni poziv delodajalcem za vključitev v RŠS je v celoti objavljen na spletni strani Posoškega razvojnega centra: www.prc.si, kjer najdete tudi Prijavni obrazec OBR1-javni poziv.

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite: 05/38-41-516 (Marjetka Čopi) ali pišite na email: marjetka.copi@prc.si

NA KRATKO O RŠS:
Nosilec Regijske štipendijske sheme (RŠS) za Goriško regijo je Posoški razvojni center Tolmin. Štipendije RŠS se, skladno z obsegom razpoložljivih javnih sredstev, dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih podjetja (delodajalci) v regiji povprašujejo. Delodajalci svoje potrebe po štipendistih opredelijo z vlogo na Javni poziv, ki je bil letos objavljen že v začetku marca, odprt pa je še do 20. julija. Posoški razvojni center zbere vse prijave delodajalcev in objavi Javni razpis štipendij, na katerega se lahko prijavijo dijaki in študentje. Sezname prijavljenih kandidatov Posoški razvojni center nato posreduje delodajalcem, ki opravijo dokončni izbor. Za šolsko/študijsko leto 2010/2011 bo Javni razpis štipendij objavljen v mesecu septembru na spletni strani Posoškega razvojnega centra.
Regijska štipendijska shema Goriške regije je po številu štipendistov tretja največja v državi. V prejšnjih dveh letih se je vanjo vključilo skoraj 200 štipendistov, trenutno jih 154 še prejema štipendijo. V štipendijski shemi sodeluje 29 delodajalcev in 9 občin iz Goriške regije.

Priloge:
Regijska štipendijska shema - Prijavljene štipendije - 1. rok JP
Regijska štipendijska shema - Prijavljene štipendije (po programih) - 1. rok JP

Regijska štipendijska shema - prijavni obrazec JP

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete "Spodbujanje podjetništva"; prednostne usmeritve "Štipendijske sheme".