Od Tevč do Vrtovč kmalu po novi cesti

datum: 08.06.2010
kategorija: Sporočila za javnost

V prostorih Občine Ajdovščina je danes potekala krajša slovesnost ob podpisu pogodbe za rekonstrukcijo ceste od Vrtovč do Tevč. Za izvedbo del je bilo preko javnega razpisa kot najugodnejši ponudnik izbrano domače podjetje Primorje. Pogodbo je v imenu investitorja – Občine Ajdovščina – podpisal župan Marjan Poljšak, v imenu izvajalca pa generalni direktor podjetja Primorje, mag. Dušan Črnigoj.

Še en posel je sklenjen - kmalu se bomo zapeljali po novi cesti od Tevč do Vrtovč Kraja Tevče in Vrtovče trenutno povezuje ozka makadamska cesta. Prometna varnost je še posebej problematična skozi vas Tevče, saj ozka cesta nima pločnika. Z obnovo bo izboljšana prometna varnost, hkrati pa tudi omogočeni boljši pogoji za vsestranski gospodarski in turistični razvoj območja.
Pogodba za rekonstrukcijo ceste Tevče - Vrtovče je podpisanaV sklopu prenove bo cestna površina razširjena, ob njej bo urejen pločnik, urejeni bodo tudi vsi spremljajoči cestni objekti (podporni zidovi, kamnite zložbe, propusti, kanalizacija za meteorne vode, …) ter asfaltacija. V okviru rekonstrukcije ceste bo hkrati urejena nova javna razsvetljava ter prestavljen obstoječi vodovod – zaradi starosti infrastrukture ter zaradi preprečevanja morebitnih poškodb med gradnjo bo vodovod tudi prenovljen. Na začetku vasi Tevče je predvideno nadvišano križišče, ki bo še dodatno prispevalo k prometni varnosti.
Skupna vrednost investicije je 399.724 evrov, večji del bo krita iz občinskega proračuna, delno (7.593 evrov) pa bo sofinanciran iz še neporabljenih sredstev SVRL za leto 2010, ki pripadajo Občini Ajdovščina za investicije, skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin. Dela na cesti Tevče – Vrtovče se bodo pričela še v tem mesecu.