Prijava škode v sadovnjakih!

datum: 04.06.2010
kategorija: Sporočila za javnost

OBČINA AJDOVŠČINA
OBVEŠČA VSE KMETOVALCE IN DRUGE OBČANE,


da se je na podlagi sklepa župana Občine Ajdovščina z dne 04.06.2010 pričelo zbirati vloge oškodovancev, ki so zaradi dolgotrajnih padavin in neugodnih vremenskih razmer utrpeli škodo na kmetijskih kulturah (češnje, višnje, breskve, nektarine, marelice). Prijave bodo služile za izračun nastale škode. Zgolj na podlagi prijavljene škode bo mogoče uveljavljati zmanjšanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali zaprositi za državno pomoč (individualne prijave).

Potrebne obrazce za prijavo škode lahko dobite v vložišču Občine Ajdovščina ali pa si jih natisnete iz spodnje povezave.

Vloge lahko vložite od ponedeljka, 07.06.2010 do najkasneje četrtka, 17.06.2010 na vložišču Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

Vlagatelje pozivamo, da vloge izpolnijo z velikimi tiskanimi črkami, čitljivo, natančno ter škodo navajajo realno. Na obrazce je zaželeno dopisati kontaktne telefonske številke zaradi lažjega usklajevanja ali pojasnjevanja podatkov pri kasnejši obdelavi zahtevkov.

Obrazec

navodilo

Občina Ajdovščina